Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Football League την Τετάρτη 15/06/2016 και ώρα 12:00 στα γραφεία της (Θεμιστοκλέους 42, 4ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Μερική επικύρωση βαθμολογίας περιόδου 2015-2016
2. Ενημέρωση των προτάσεων που έχουν αποσταλεί στην ΕΠΟ
3. Διοικητικός-Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 2015-2016
4. Διάφορα θέματα

Πραγματοποιείται συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Football League την Τετάρτη 15/06/2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της (Θεμιστοκλέους 42, 4ος όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Διοικητικός-Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 2015-2016.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την Πέμπτη 16/06/2016 και ώρα 12:30 μ.μ., στον ίδίο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
 
ΑΕΛ © 2013. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top