Η ΕΕΑ ανακάλεσε την απόφασή της να μην χορηγήσει πιστοποιητικό στη Βέροια, της επέβαλλε πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ και έδωσε άδεια στον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλου για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου (93,53%) των μετοχών της ΠΑΕ.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΕΕΑ:
«Αίτηση χορήγησης άδειας 69Α  ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ (Παπαδόπουλος Κων/νος  93,53%) και  κλήση σε ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 77Α παρ.6 του ν.2725/99.

α) Ανάκληση της από 08.09.16 απόφασης της Ε.Ε.Α. περί μη χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ.3.
β) Επιβολή προστίμου ύψους 15.000€.
γ)Χορήγηση της άδειας του άρθρου 69Α στον Παπαδόπουλο Κων/νο για την απόκτηση ποσοστού 93,53% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ.
 
ΑΕΛ © 2013. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top