Θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο απόκτησης των δικαιωμάτων αθλητικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων επιφέρει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο νέος μηχανισμός που προτείνεται διευκολύνει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να αποκτούν δικαιώματα προκειμένου να μεταδίδουν τα ιντερνετικά (μη γραμμικά, όπως ονομάζονται) προγράμματά τους και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τη νέα οδηγία θα αλλάξει η διανομή των δικαιωμάτων αθλητικών προγραμμάτων, που μέχρι σήμερα τα διαπραγματεύονται οι Ομοσπονδίες και οι παγκόσμιες Ενώσεις ανά κράτος-μέλος της ΕΕ. Το αγγλικό πρωτάθλημα, για παράδειγμα, μπορεί να μεταδίδεται από τα αγγλικά κανάλια μόνο στη Βρετανία και για την Ελλάδα γίνεται ξεχωριστή διαπραγμάτευση.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικτυακή μετάδοση, αυτό θα αλλάξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκρίνει έναν νομικό μηχανισμό με τον οποίο οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα μπορούν να προβάλλουν, ταυτόχρονα με την ελεύθερη τηλεοπτική μετάδοση στις χώρες τους, το ίδιο περιεχόμενο διαδικτυακά σε άλλες χώρες!
Ως παραδείγματα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της οδηγίας αναφέρθηκαν προγράμματα και υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών φορέων, όπως της MyTF1 στη Γαλλία, της ZDF Mediathek στη Γερμανία, της TV3 Play στη Δανία και της AtresPlayer στην Ισπανία, που θα μεταδίδονται επιγραμμικά στις χώρες τους και θα διατίθενται ετεροχρονισμένα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντί λοιπόν οι φορείς αυτοί να διαπραγματεύονται ξεχωριστά με κάθε κάτοχο δικαιωμάτων για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, θα έχουν το δικαίωμα να αποκτούν απευθείας τις άδειες πνευματικών δικαιωμάτων από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων.
Πηγή: typologies.gr
 
ΑΕΛ © 2013. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top