Αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 824.000 ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις ύψους 8,316 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο συνεταιρισμός της Super League στην ετήσια λογιστική κατάσταση για την οικονομική χρήση από 1ης Ιουλίου 2015 μέχρι και 30 Ιουνίου 2016, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινής. Αξιοσημείωτη είναι η κατάρρευση του κύκλου εργασιών στην εξεταζόμενη περίοδο, αφού υποχώρησε στα 2,524 εκατ. ευρώ από 10,876 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης (1/7/2014-30/6/2015). Τέλος, οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Λίγκας φθάνουν πλέον τα 7 χρόνια από το 2010 έως το 2016. Ήδη η Super League συζητά την αναδιάρθρωση προσωπικού (σ.σ. δεν αποκλείεται να υπάρξει και μείωση προσωπικού) και παράλληλα την αντίστοιχη περικοπή των πάσης φύσεως λειτουργικών εξόδων του συνεταιρισμού.
 
ΑΕΛ © 2013. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top