Επιστολή με την οποία απαντά στην Super League σχετικά με το θέμα της καταβολής των οφειλομένων προς διαιτητές και βοηθούς, εξέδωσε ο πρόεδρος της ΠΔΕ της ΕΠΟ, Γιάννης Δρόσος, ο οποίος ζητεί την άμεση καταβολή των 667 χιλ. ευρώ.
Αναλυτικά, η επιστολή του Γιάννη Δρόσου προς τη Σούπερ Λίγκα:
«Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Λυπούμαι και εκπλήσσομαι για την δυσαρέσκεια που εκφράσατε όσον αφορά της εκ μέρους μας καταβολή των οφειλομένων από σας αμοιβών των διαιτητών (απόφαση στο θέμα 7 του Συνεταιρισμού της 29ης Μαρτίου 2017). Επειδή η Super League μετέχει ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις της ΠΔΕ γνωρίζει, και γνωρίζει άριστα, ότι η ΕΠΟ -πληρώνοντας αμαρτίες άλλων διοικήσεων- αρκετές φορές βρέθηκε κοντά σε αδυναμία πληρωμών (μια φορά μάλιστα καθυστέρησε την καταβολή μισθών για 2-3 ημέρες), προέβη δε στην καταβολή προς τους διαιτητές μόλις 3 ή 4 ημέρες αφού απέκτησε την αναγκαία ρευστότητα.

Επισημαίνω επίσης ότι κατά την τελευταία ΓΣ της ΕΠΟ, αλλά και σε συνεδριάσεις της ΠΔΕ, ζήτησα αναλυτικό πίνακα των αμοιβών των διαιτητών, ώστε να μην δημιουργούνται εσφαλμένες ή και ψευδείς εντυπώσεις όσον αφορά στο ύψος των οφειλομένων ποσών. Υπενθυμίζω ακόμη ότι, όπως έχουν τώρα τα πράγματα, η Super League και όχι η ΕΠΟ, έχει την ευθύνη πληρωμής των διαιτητών και ότι η παραπάνω καταβολή που κάνουμε γίνεται στα πλαίσια της ρύθμισης οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΕΠΟ και Super League και δεν γίνεται σε ανάληψη από την ΕΠΟ ευθέως της ευθύνης πληρωμής των διαιτητών.

Επ' ευκαιρία της μνείας των μεταξύ μας οικονομικών εκκρεμοτήτων, σας υπενθυμίζω ότι, μετά την παραπάνω καταβολή των 396.000 ευρώ η Super League οφείλει, σύμφωνα με τα στοιχεία του λογιστηρίου μας, στην ΕΠΟ το ποσό των 667.061,99 ευρώ, το οποίο προκύπτει από λογιστικό συμψηφισμό των 1.174.945,23 ευρώ που οφείλει η Super League στην ΕΠΟ, των 903.883,24 ευρώ που οφείλει η ΕΠΟ στην Super League (πράγμα που οδηγεί σε οφειλές 271.061,99 ευρώ της Super League προς την ΕΠΟ), πλέον των 396.000 ευρώ που καταβάλλουμε στους διαιτητές. Παρακαλούμε για την χωρίς καθυστέρηση καταβολή του ποσού αυτού στην ΕΠΟ.

Ο Πρόεδρος της ΠΔΕ/ΕΠΟ,
Ιωάννης Δρόσος». 
 
ΑΕΛ © 2013. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top