Η πρώτη προσφυγή μετά από από αρκετό καιρό κατατέθηκε κατά της ΠΑΕ ΑΕΛ, στην Α' Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ, από τον πρώην ποδοσφαιριστή της Λαρισινής ομάδας, Μανώλη Ροβίθη, για οφειλόμενο ποσό ύψους 2.400 ευρώ, το οποίο και αφορούσε και αφορά στους μισθούς, Αυγούστου, Ιουλίου, Ιουνίου και Μάιου 2016, από 510,54 ευρώ έκαστος=2042,16 ευρώ και 357,84 ευρώ υπόλοιπο από δόση 31/05/2016 νομιμοτόκως των 1.200 ευρώ, από 25/05/2017, των δε υπολοίπων 1.200 ευρώ από 25/06/2017.
Στην προσφυγή όπως αναφέρει η εφημερίδα "Ελευθερία" η συμφωνηθείσα καταβολή στον ποδοσφαιριστή, όταν υπέγραψε το 2015 ήταν το ποσό των 46.500 ευρώ καθαρά σε 15 δόσεις (από 31/10/2015-31/05/2018). Στις 31/08/2016 ο ποδοσφαιριστής συμφώνησε με την ΠΑΕ να λύσει το συμβόλαιό του κοινή συναινέσει, το οποίο λύθηκε αναδρομικά από τότε στις 01/09/2016 με την υπ. αριθμό 423/2016 απόφαση της Α' ΕΕΟΔ της ΕΠΟ και να διακανονίσουν τα οφειλόμενα προς το παίκτη, βάσει του συμβολαίου του. Έτσι, στις 31/08/2016 καταρτίστηκε μεταξύ του παίκτη και της ΠΑΕ, με την επωνυμία "ΑΕΛ" (Α.Μ. 64), νομίμως εκπροσωπουμένης από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Σωτήριο Μάρκου, στη Λάρισα, ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους συμβιβασμού και διακανονισμού οφειλής, σύμφωνα με το οποίο η ΠΑΕ αναγνώριζε ότι όφειλε το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο υποσχέθηκε σύμφωνα με την προσφυγή που κατέθεσε ο παίκτης να καταβάλει και συγκεκριμένα σε 10 δόσεις των 1.200 ευρώ (από 25/09/2016-25/06/2017). Από τις παραπάνω δόσεις η ΠΑΕ, ο παίκτης υποστηρίζει ότι δεν κατέβαλε καθόλου τις δύο τελευταίες δόσεις ποσού 1.200 ευρώ από 25/05/2017 και 1.200 ευρώ από 25/06/2017.
 
ΑΕΛ © 2013. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top