Η αστυνομική διεύθυνση Καρδίτσας ανακοίνωσε τα μέτρα ασφαλείας για τον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας με την ΑΕΛ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (29/11, 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας.
Αναλυτικά:
«Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 41Β, 41Γ, 41Δ & 41Ε του Ν.2725/1999 (Α-121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκαν – συμπληρώθηκαν – τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
β) Την υπ’αριθμ. 38404 από 18/08/2009 Κ.Υ.Α. <<Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων>> (ΦΕΚΒ΄-1780).
γ) Την υπ’αριθμ. 37914 από 17/08/2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄-1120) «Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας».
δ) Το υπ’αριθμ. 5403/17/2278242 από 13/11/2017 έγγραφο μας (πρόσκληση για σύσκεψη).
ε) Το από 15-11-2017 Πρακτικό Σύσκεψης, στο οποίο διατυπώθηκαν οι απόψεις των εκπροσώπων των ομάδων και των λοιπών αρμοδίων Υπηρεσιών και Φορέων, ως αυτές εκφράστηκαν στην πραγματοποιηθείσα υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, σύσκεψη στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας.
στ) Κλήθηκαν νομότυπα στη σύσκεψη, εκπρόσωπος της Ε.Π.Ο., πλην όμως δεν παρεβρέθηκε.
ζ) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο διακίνησης των εισιτηρίων, να εκδώσει περί τα (2000) εισιτήρια και να μεριμνήσει ώστε αυτά να διατεθούν σε φιλάθλους που θα προσέλθουν στο γήπεδο για την παρακολούθηση του αγώνα. Τα εισιτήρια να διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας.
η) Το γεγονός ότι, υπεβλήθη το υπ’ αριθμ. 1003/2/227-ε από 16-11-2017 αίτημα-εισήγηση της Δ.Α. Καρδίτσας, προς το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού/Γ.Γ.Α./Γ.Α.Α., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 εδαφ. α’ και β’ του Ν. 4049/2012 για απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων της φιλοξενούμενης, στην πόλη της Καρδίτσας.
θ) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΚΑΕΛΣ/484602/25048/4161/524 από 24-11-2017 Απόφαση Υφυπουργού Αθλητισμού και Πολιτισμού, σύμφωνα με την οποία, απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ στην πόλη της Καρδίτσας και
αποσκοπούντες στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης του αγώνα, της τήρησης της τάξης και της προστασίας αθλητών, παραγόντων, επισήμων και φιλάθλων των δύο ομάδων

Αποφασίζουμε
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο διακίνησης των εισιτηρίων, να εκδώσει περί τα (2000) εισιτήρια και να μεριμνήσει ώστε αυτά να διατεθούν σε φιλάθλους, που θα προσέλθουν στο γήπεδο για παρακολούθηση του αγώνα. Τα εισιτήρια να διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας.
Να μην πραγματοποιηθεί διάθεση εισιτηρίων, καθώς και οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση φιλάθλων της ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ, προς την πόλη και το Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας.
Με μέριμνα της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, τα μέλη και οι επίσημοι της φιλοξενούμενης ομάδας, να φιλοξενηθούν στο χώρο των επισήμων της δυτικής (σκεπαστής) κερκίδας.
Οι φίλαθλοι της γηπεδούχου, θα καταλάβουν θέσεις αποκλειστικά στην δυτική κερκίδα (σκεπαστή). Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, θα φροντίσει για τον εφοδιασμό τους με τον ανάλογο αριθμό εισιτηρίων, τοποθετώντας ξεχωριστό κατάλληλο εκδοτήριο. Η είσοδος τους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τη νότια θύρα του γηπέδου (25ηςΜαρτίου).
Η βόρεια κερκίδα (πέταλο), να παραμείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, εκτός αν κριθεί επιβεβλημένη η χρήση της, κατόπιν εκτίμησης των Επικεφαλής των μέτρων.
Το λεωφορείο της αθλητικής αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας και το όχημα που θα μεταφέρει τους διαιτητές, να σταθμεύσουν στο Τ.Δ.Α. Καρδίτσας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου επικεφαλής Αξιωματικού. Οι οδηγοί αυτών να βρίσκονται εντός των οχημάτων ή πλησίον αυτών, για να είναι δυνατή η άμεση ανεύρεση τους εφόσον απαιτηθεί, για την μετακίνηση των οχημάτων τους.
Οι θύρες του γηπέδου να ανοίξουν για το κοινό δύο (2) ώρες πριν την έναρξη ίου αγώνα.
Η προσέλευση των φιλάθλων να γίνει μεμονωμένα.
Να πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους, σε δύο τουλάχιστον ζώνες, περιμετρικά του Δημοτικού Σταδίου, ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά εντός της εγκατάστασης απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.
Να αποκλεισθεί η πρόσβαση και η είσοδος στο γήπεδο φιλάθλων που δεν θα διαθέτουν το προβλεπόμενο εισιτήριο, για τον εν λόγω αγώνα, καθώς επίσης και όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν για παρακολούθηση του εν λόγω αγώνα, να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, πέραν του εισιτηρίου που θα κατέχουν.
Να απαγορευτεί η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές.
Να απαγορευτεί η κατοχή και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό οινοπνευματωδών ποτών, καθώς και εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών, χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς, σε γυάλινες, μεταλλικές, κ.λπ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων, σύμφωνα με την 1 /2007 Αγορανομική Διάταξη.
Να μην επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο, φιλάθλου που να φέρει πανό ή πλακάτ με προκλητικό ή υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.
Ο υπεύθυνος ασφαλείας της γηπεδούχου ομάδας, να επισημάνει στους φιλάθλους, πριν την έναρξη του αγώνα, μέσω ηχητικού μηνύματος, την απαγόρευση χρήσης εκ μέρους αυτών κροτίδων, φωτοβολίδων, βεγγαλικών, στυλό ακτινών laser ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου που θα μπορούσε να προξενήσει σωματική βλάβη ή να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
Οι εκπρόσωποι, οι υπεύθυνοι ασφαλείας αυτών και το προσωπικό παροχής υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλειας να συνεργάζονται, ως και εκ του νόμου οφείλουν, με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, εκτός των άλλων αρμόδιων παραγόντων και με τους αρμόδιους Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, οι οποίοι κατά το νόμο έχουν την ευθύνη εφαρμογής των μέτρων Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας, προ, κατά και μετά τη διεξαγωγή του αγώνα.
Και τα δύο αθλητικά σωματεία, με κάθε πρόσφορο μέσο, να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους τους, το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, να παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας, στη Δ.Ε.Α.Β., στη Γ.Γ.Α. και στην Ε.Π.Ο., το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες, πριν την έναρξη της αθλητικής συνάντησης, καταστάσεις με τα στοιχεία ταυτότητας του προσωπικού ασφαλείας, του συνολικού αριθμού αυτών, που ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε 1:80, ήτοι (25) άτομα, δεδομένου ότι τα ληπτέα μέτρα είναι επιπέδου «έντονα». Επιπλέον, στην ίδια κατάσταση, να αναφέρεται ο αριθμός αδείας εργασίας ενός εκάστου εξ’ αυτών.
Η γηπεδούχος ομάδα να ενημερώσει την Π.Υ. και το ΕΚΑΒ, για τη συνδρομή και τις δικές τους κατά λόγω αρμοδιότητας ενέργειες, για την πρόληψη και αποφυγή κάθε αρνητικού ενδεχομένου.
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 41Γ, των παρ. 3 & 9 του άρθρου 41Ζ του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ισχύς της απόφασης, ισχύει από την δημοσίευσή της.
Ο Διευθυντής Βασίλειος Φ. Καραπιπέρης Ταξίαρχος»
 
ΑΕΛ © 2019. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top