Την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 στις 14:00 η Super League θα πραγματοποιήσει Διοικητικό Συμβούλιο, στα γραφεία της διοργανώτριας αρχής, όπου μεταξύ άλλων θα επικυρωθεί η βαθμολογία του φετινού πρωταθλήματος, ενώ θα οριστεί και η ημερομηνία για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Επικύρωση Βαθμολογίας Πρωταθλήματος (άρθρο 20 παρ.3 ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων).
2. Ορισμός χρόνου έναρξης νέου Πρωταθλήματος 2018 - 2019.
3. Έγκριση τροποποιήσεων των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. προς υποβολή στην Ε.Π.Ο.
4. Ενημέρωση από Οικονομική Υπηρεσία επί θεμάτων αρμοδιότητάς της.
5. Συζήτηση επί των κλήσεων ΠΑΕ - Μελών από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
6. Ορισμός Υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων - Εξουσιοδότηση Προέδρου για συμμόρφωση του Συνεταιρισμού με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 περί προσωπικών δεδομένων.
7. Διάφορα».
 
ΑΕΛ © 2019. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top