Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 27.09.2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας όπως συνέλθουν την 20η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κύπρου 72, 5ος όροφος στην πόλη της Λάρισας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητήσουν και αποφασίσουν επί του μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης: 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Συζήτηση περί ευθυνών Ερασιτεχνικής ΑΕΛ και εν γένει ποινικών ευθυνών από την παραχώρηση δημόσιας γης από το μητρικό σωματείο στην Γήπεδο Λάρισας ΑΕ με ταυτόχρονη παραίτηση των δικαιωμάτων του μητρικού σωματείου και
3. Διάφορα

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την ημέρα συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

 
ΑΕΛ © 2019. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top