Με ανακοίνωσή της η ΕΠΟ έκανε γνωστά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι ομάδες για να λάβουν συμμετοχή στη Γ’ Εθνική της σεζόν 2014-15.

Αναλυτικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 - 2015

1. Το ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμετοχής υπογεγραμμένο και
σφραγισμένο με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά (έως 11.08.14).

2. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο. (έως 11.08.14).

3. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει. (έως 11.08.14).

4. Απόδειξη του παραβόλου συμμετοχής 500 ευρώ (άρθρο 3 της Προκήρυξης).

5. Σύμβαση εργασίας του Προπονητή -Προπονητών με το Σωματείο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., επικυρωμένο αντίγραφο του αναγνωρισμένου Διπλώματος U.E.F.A/Ε.Π.Ο. του Προπονητή, καθώς και φωτοτυπία του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή από τις Ε.Π.Σ. (έως 05.09.14).

6. Παραχωρητήριο γηπέδου (έως 11.08.14).

7. Άδεια λειτουργίας - καταλληλότητα γηπέδου. (έως 29.08.14).

8. Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμετοχής των τμημάτων Υποδομών, η υπεύθυνη δήλωση, ότι η Ομάδας σας θα συμμετέχει στα Πρωταθλήματα Υποδομής της οικείας Ε.Π.Σ. (έως 11.08.14).

9. Καταστάσεις Υγείας:
Την μία από τις δύο πρωτότυπες Καταστάσεις Υγείας με courier υποχρεωτικά.
Δεκτό θα γίνεται το νέο έντυπο (μιας σελίδας) που έχουμε αποστείλει, θα ισχύει και για το Κύπελλο των Σωματείων της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας.
(Τελευταία ημέρα αποστολής 03.09.2014).

10. Βεβαίωση χορηγών:
Το κάθε σωματείο οφείλει να υποβάλλει αίτημα για την έγκριση οποιουδήποτε χορηγού στην Επιτροπή Πρωταθλήματος και μόνο αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση θα μπορεί να χρησιμοποιεί την διαφήμιση.(Άρθρο 14 παρ. 2 δ του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνών). (έως 03.09.14 αρχικά, εκτός εάν προκύψει αργότερα νέος χορηγός).

11. Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων:
Το  κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. (έως 11.08.14).

12. Συνυποσχετικό Διαιτησίας /Δήλωση Σωματείου:
Το  κάθε Σωματείο οφείλει να μας το στείλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου. (έως 11.08.14).

Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις προθεσμίες που αναφέρονται ανωτέρω, δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση η δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για το Πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2014 - 2015
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top