Επιστολή την οποία υπογράφουν επτά μέλη της προσωρινής επιτροπής της υπό ίδρυση ΠΑΕ ΑΕΛ, εστάλη στα ΜΜΕ σχετικά με το αδιέξοδο που παρατηρείται με την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:
Έγγραφο της Προσωρινής Επιτροπής της υπό ίδρυση Ανώνυμης Ποδοσφαιρικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΕΛ ΠΑΕ»

Προς το: Δ.Σ. του Ερασιτεχνικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΕΛ», ενταύθα.

Κοινοποιούμενο προς τα Μ.Μ.Ε.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Από την πρώτη στιγμή της εκλογής μας από τη Γ.Σ. της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ την 17-06-2014 και ιδίως από την παραλαβή του Αποσπάσματος των Πρακτικών αυτής την 23-06-2014, μας απασχόλησε έντονα το μεγάλο ύψος του Μ.Κ. της υπό σύσταση ΠΑΕ, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. Αφού ολοκληρώσαμε επιτυχώς τα διαδικαστικά ζητήματα για την έναρξη της διαδικασίας (απόδοση προσωρινού Α.Φ.Μ, άνοιγμα λογαριασμού, δημοσίευση προσκλήσεων στον τύπο), αμέσως ενημερώσαμε προφορικά τη Διοίκηση της Ερασιτεχνικής και τον υποδεικνυόμενο μεγαλομέτοχο κ. Πλεξίδα, για το μέγεθος της δυσκολίας που επρόκειτο να αντιμετωπίσουμε. Πιο συγκεκριμένα, το ύψος αυτό του Μ.Κ. οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει τη δημοσίευση πρόσκλησης για δημόσια εγγραφή απευθυνόμενη και σε μη μέλη του Σωματείου. Για να γίνει αυτό απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999 άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς. Για τη λήψη αυτής της αδείας απαιτείται η υποβολή σχετικού φακέλου, σε συνεργασία με Σύμβουλο Τράπεζα ή εξειδικευμένο Γραφείο. Το σχετικό κόστος υπερβαίνει κατά πολύ τις 50.000 Ευρώ. Η δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε καμία περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει στη σχετική αδειοδότηση, λόγω των εξαντλητικών διαδικασιών που αυτή ακολουθεί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η διαδικασία δε θα ολοκληρωθεί σε λιγότερους από τρεις μήνες από την υποβολή του φακέλου, ενώ ούτε η Επιτροπή, ούτε το Σωματείο, ούτε κανείς άλλος μπορεί να χρηματοδοτήσει το εγχείρημα.

Για τη διαφαινόμενη αυτή αρνητική εξέλιξη σας έχουμε ήδη ενημερώσει και εγγράφως με επιστολή μας από την 02-07-2014, ζητώντας με την επιστολή αυτή: Α. Άμεση χρηματοδότηση του εγχειρήματος ή Β. Άμεση σύγκληση της Γ.Σ. του Σωματείου για ενημέρωση του σώματος και λήψη αποφάσεων.

Δυστυχώς, μολονότι παντού συναντήσαμε κατανόηση, καμία κίνηση προς αντιμετώπιση του προβλήματος δεν παρατηρήθηκε από την πλευρά του Σωματείου, ούτε από καμία άλλη πλευρά.

Εν όψει όλων αυτών και καθώς διαφαίνεται πλέον η οριστική κατάρρευση της διαδικασίας, όπως αυτή αποφασίσθηκε με τη Γ.Σ. της 17-06-2014, σας ενημερώνουμε για μία ακόμη φορά ότι:

Η Επιτροπή υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρεί πλέον επισφαλή τη συνέχιση της διαδικασίας.

Η σχεδόν βέβαιη μετάβαση στη δεύτερη φάση αυτής κρίνεται πλέον αδύνατη, και επιζήμια για το σκοπό της (έγκαιρη ίδρυση νέας ΠΑΕ).

Σας εφιστούμε λοιπόν την προσοχή όπως προχωρήσετε σε άμεση σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. των μελών του Σωματείου, προκειμένου αυτή να ενημερωθεί και να μειωθεί το Μ.Κ. στο ελάχιστο ποσό που απαιτεί η σχετική νομοθεσία, ή σε όποιο άλλο ποσό κατά την κρίση αυτής, καθώς η διαδικασία σύστασης της νέας ΠΑΕ της Ομάδας μας βρίσκεται πλέον σε αδιέξοδο.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας.
Λάρισα, 07-07-2014

Ο Πρόεδρος Αχ. Παυλόπουλος
Ο Αντιπρόεδρος Ε. Γραμμένος
Ο Γραμματέας Δ. Θώδας

Τα μέλη
Ε. Καραναστάσης
Αθ. Σουλτσιώτης
Απ. Φωτάκης
Ι. Κατέρης
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top