Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα και από την επιστολή της Επιτροπής του άρ. 64 του Ν. 2725/1999, ενημερώνει τα μέλη του Σωματείου ότι σε συνεννόηση με την Επιτροπή θα προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της υπό σύσταση ΠΑΕ και την αποσαφήνιση της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των μελών του Σωματείου για την απόκτηση των μετοχών.
Για το λόγο αυτό στην κοινή συνεδρίαση του ΔΣ με την Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο, θα συναποφασιστεί ο ταχύτερος και ορθότερος τρόπος σύστασης της ΠΑΕ. Σκοπός είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών με την αποφυγή της δεύτερης, χρονοβόρας και αβέβαιης προθεσμίας της δημόσιας εγγραφής, ώστε να απεμπλακεί άμεσα η διαδικασία και να ολοκληρωθεί έγκαιρα η σύσταση της νέας ΠΑΕ.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top