Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη σύσταση της νέας ΠΑΕ ΑΕΛ, χωρίς τα οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν αναρτηθεί στοιχεία που δείχνουν ότι η εταιρεία με επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 22-08-2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης 239603 πήρε αριθμό μητρώου 131561360000, συστήθηκε στις 20/08, γεγονός που δημοσιεύθηκε στις 22/08. Με τον πλέον επίσημο τρόπο λοιπόν έχουμε τη σύσταση της νεας ΠΑΕ ΑΕΛ.

 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top