Η ΠΑΕ ΑΕΛ προτείνει να καταβάλει το τίμημα των 10.000€ συν τον ΦΠΑ ανά αγώνα προς τη Γήπεδο ΑΕ το οποίο θα προέλθει από το 20% της εκκαθάρισης κάθε αγώνα. Ο κ. Ντελόπουλος αναλαμβάνει σε κάθε αγώνα να καταβάλει τυχόν διαφορά μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού των 10.000€ συν ΦΠΑ ανά αγώνα σε περίπτωση που το ποσό δεν προκύψει από την εκκαθάριση του 20% του αγώνα. Επίσης η ΠΑΕ ΑΕΛ αναλαμβάνει τον καθαρισμό, την αστική ευθύνη και τη φύλαξη ανά αγώνα.
ΠΑΕ ΑΕΛ
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top