ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 850 ΛAΡΙΣΑ, 10/02/2017
ΠΡΟΣ : Δ.Σ. ΠΑΕ Α.Ε.Λ.
Αξιότιμοι κύριοι,
Το Δ.Σ. του Σωματείου μας κατά την συνεδρίαση του στις 7/2/17 και λαμβάνοντας υπόψη:
α) την ματαίωση της προγραμματισμένης για 11/2/17 Γενικής Συνέλευσης μετόχων της ΠΑΕ ,
β) την καθημερινά επαναλαμβανόμενη δημόσια δήλωση του μεγαλομετόχου κ. Αλέξιου Κούγια περί πώλησης της ΠΑΕ, αποφάσισε να αιτηθεί την πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο.
Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβατε ως θέματα ημερήσια διάταξης τα εξής:
i) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου (σύμφωνα με την από 16/1/17 πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση).
ii) Καθορισμό από την μεγαλομέτοχο εταιρεία του τιμήματος και των προϋποθέσεων πώλησης, καθώς και έγγραφη ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της ΠΑΕ (έσοδα, έξοδα, υποχρεώσεις, απαιτήσεις, οφειλές).
Μετά Τιμής,
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΑΣ
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top