Μετά από πολλά αιτήματα ομάδων της Super League, το Διοικητικό Συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για την προσεχή Πέμπτη (23/03) μετατέθηκε για την επόμενη Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στις 15:00. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα κρίσιμη συνεδρίαση με βασικά αντικείμενα την αναδιάρθρωση και την αναδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων.
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως ακολούθως:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων για την αναδιανομή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως της Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ για την ανακατανομή των εξόδων του Συνεταιρισμού.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Α΄Ε.Ε.Ο.Δ.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το παράβολο επικύρωσης επαγγελματικών συμβολαίων.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναλογία διανομής των πειθαρχικών προστίμων.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποζημίωση της μελέτης και του Τεχνικού Συμβούλου για τα γήπεδα.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμψηφισμό οφειλής Ε.Π.Ο. προς Π.Α.Ε. από Solidarity με οφειλή μας για αμοιβές διαιτησίας.
8. Διάφορα.
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top