Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 14/12/2017 στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Super League.
Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως ακολούθως:
 1)     Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως «1/7/2016 – 30/6/2017».
 2)     Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από ευθύνη για τα πεπραγμένα χρήσεως «1/7/2016 – 30/6/2017».
 3)     Διάφορα.
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top