Έξι πράγματα που πρέπει να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένες και δεσμευτικές προθεσμίες ζητάει με επιστολή της στην ΕΠΟ η γενική γραμματέας της FIFA Φάτμα Σαμούρα προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε Grexit. Η Φάτμα Σαμούρα τονίζει ότι αρχικά πρέπει να ληφθούν μέτρα προς την κατεύθυνση του πλήρη έλεγχου της δομής και της οργάνωσης της ΕΠΟ με τον εξής τρόπο: «Θα εκπονηθεί στρατηγικό πλάνο με μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της εσωτερικής δομής της ΕΠΟ. Τη διαδικασία αυτή θα επιβλέψει ένας ανεξάρτητος ειδικός ο οποίος θα αποφασιστεί από τη FIFA και την UEFA. Ο ρόλος του ειδικού θα καθοριστεί σε ξεχωριστή σύμβαση που θα συνταχθεί από τη FIFA και την UEFA, αναμένεται δε να παραμείνει στην Ελλάδα για δώδεκα τουλάχιστον μήνες. Ο/Η ειδικός, από κοινού με την ΕΠΟ πρέπει να παρουσιάσει το στρατηγικό πλάνο μαζί με το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή του μέχρι την 15 Ιουλίου 2018».

Το δεύτερο κομμάτι των προαπαιτούμενων αφορά την διαιτησία.
Συγκεκριμένα, θα οριστεί όπως αναμενόταν τρίτο ξένο μέλος της ΚΕΔ και οι τρεις αυτοί ξένοι «θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τους ορισμούς των διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών της Super League και του Κυπέλλου Ελλάδος. Το τρίτο μέλος θα οριστεί μέχρι την 30 Ιουνίου 2018».
Το σπουδαιότερο, όμως, είναι ότι θα προβλεφθεί με διάταξη η χρησιμοποίηση ξένων διαιτητών μετά το εγχείρημα στον φετινό τελικό του Κυπέλλου, που κρίθηκε επιτυχημένο.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Η ΕΠΟ θα τροποποιήσει τον Κανονισμό Διαιτησίας, μαζί με κάθε άλλο κανονισμό εφόσον απαιτείται, ώστε να επιτρέπεται η δυνατότητα στην ΚΕΔ/ΕΠΟ του κατά περίπτωση ορισμού ξένων διαιτητών για τους αγώνες της Super League και του Κυπέλλου Ελλάδος. Η αλλαγή αυτή θα τεθεί σε ισχύ πριν την έναρξη της ελληνικής ποδοσφαιρικής περιόδου 2018/2019».
Σημειώνεται δε ότι πρέπει άπαντες (διαιτητές, βοηθοί, παρατηρητές) να έχουν εξοφληθεί από την ΕΠΟ όλα τα οφειλόμενα ως τις 31 Ιουλίου, ενώ ενθαρρύνεται σθεναρά η έγκαιρη υλοποίηση της τεχνολογίας VAR στην Ελλάδα.

Το τρίτο σημείο αφορά τα δικαστικά όργανα και κυρίως τις προθεσμίες μέσα στις οποίες θα πρέπει να εκδίδονται οι αποφάσεις, ενώ τονίζεται η ανάγκη «για την ύπαρξη επαρκούς αριθμού ειδικών για τη διερεύνηση των ζητημάτων δεοντολογίας».
Πιο συγκεκριμένα τονίζεται:
 «Η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ πρέπει να εκδίδει αποφάσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση εφέσεως ενώπιον της επιτροπής εφέσεων της ΕΠΟ, η απόφαση θα λαμβάνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών.
Σε ό,τι αφορά το Διαιτητικό Δικαστήριο, αυτό παύει να αποτελεί τον τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας και οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Εφέσεων θα εκδικάζονται από το CAS».
Άκρως σημαντική είναι και η επισήμανση ότι η FIFA «αναμένει από την επιτροπή δεοντολογίας της ΕΠΟ να κάνει πλήρη χρήση της εντολής της σε συμμόρφωση με τον σχετικό κανονισμό. Ειδικότερα, και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας της ΕΠΟ αναμένει από την επιτροπή δεοντολογίας να ενεργεί αυστηρά κατά οποιουδήποτε αξιωματούχου - ήτοι οποιουδήποτε μέλους ΔΣ, μέλους επιτροπής… ατόμων που ασκούν, de facto, τη διοίκηση επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών σωματείων, ακόμα και εάν η συμμετοχή τους δεν είναι επίσημη - που προβαίνει σε δυσμενείς και δυσφημιστικές δηλώσεις κατά των αρχών και οργάνων του ποδοσφαίρου, ιδιαιτέρως μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης».
Τα υπόλοιπα τρία σημεία της επιστολής της Φάτμα Σαμούρα αφορούν:
Την χειραγώγηση αγώνων, για την οποία σημειώνεται το γεγονός ότι συνεχίζει να αποτελεί ζήτημα, ιδιαιτέρως στη Β' εθνική κατηγορία και προτείνεται ένα νέο νομικό πλαίσιο, σε συνεργασία με τις FIFA/UEFA, το αργότερο μέχρι το τέλος της περιόδου 2018/19.
Για τα θέματα βίας όπου η FIFA δηλώνει στην επιστολή της προβληματισμένη και αναφέρει: «Καταδικάζουμε σθεναρά τα επίμονα φαινόμενα βίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα οποία οδήγησαν πρόσφατα σε μία ακόμα προσωρινή διακοπή του ελληνικού πρωταθλήματος. Εν όψει τούτου θα συσταθεί ομάδα εργασίας μεταξύ της ΕΠΟ και των οικείων τοπικών αρχών στην οποία θα συμμετέχουν επίσης ειδικοί από τη FIFA και την UEFA προκειμένου να εκπονηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη δημόσια ασφάλεια κατά τους αγώνες ποδοσφαίρου. Αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να υιοθετηθεί μέχρι την 28 Δεκεμβρίου 2018».
Τέλος η FIFA παροτρύνει την ΕΠΟ να εφαρμόσει μια νέα εσωτερική, επικοινωνιακή πολιτική που θα στοχεύει στη διασφάλιση της διαφάνειάς της, καθώς και στο να αποφευχθεί το γεγονός ότι τα ελληνικά ΜΜΕ δημοσιεύουν εικασίες για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΠΟ. Αυτή η επικοινωνιακή πολιτική πρέπει να παρουσιαστεί προς έλεγχο μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018.

Η επιστολή της FIFA προς τον πρόεδρο της ελληνικής ομοσπονδίας Βαγγέλη Γραμμένο καταλήγει με την προειδοποίηση:
«Σε περίπτωση που η ΕΠΟ δεν υλοποιήσει τις ενέργειες μέχρι τις υποδεικνυόμενες καταληκτικές ημερομηνίες μπορεί να αποφασιστεί ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδάφιο α) του καταστατικού της FIFA.
Κατά συνέπεια, η ομάδα εργασίας, μέσω της Επιτροπής Ομοσπονδιών Μελών της FIFA, θα παραπέμψει την υπόθεση στο συμβούλιο της FIFA για τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων σε συμμόρφωση με το καταστατικό της FIFA, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ιδιότητας μέλους της ΕΠΟ».
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top