Η Super League στις προτάσεις που θα κάνει για αλλαγές στον ΚΑΠ, και φέρνει στη δημοσιότητα το SoccerPlus έχει αποφασίσει να προτείνει την υιοθέτηση διάταξη η οποία προβλέπει σε κάθε περίπτωση που δεν τελείται ή διακόπτεται αγώνας, ο διαιτητής οφείλει να αναφέρει ρητά στο φύλλο αγώνα αν τούτο συνέβη χωρίς υπαιτιότητα ή με υπαιτιότητα των ομάδων ή μίας εξ αυτών, ώστε να είναι ευχερέστερη η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. Επίσης η Super League ζητεί να περάσουν στον ΚΑΠ τροποποιήσεις σύμφωνα με τις οποίες:
Α) Ομάδες που θα υποβιβάζονται από τη Super League για μη αγωνιστικούς λόγους και σε περίπτωση που ομάδες από τη Football League που δικαιούνται ν’ ανέβουν βαθμολογικά, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, θα αντικαθίστανται από ομάδα ή οι ομάδες της Super League που βαθμολογικά θα υποβιβάζονταν στην κατώτερη κατηγορία κατά τη σειρά κατάταξης αυτών.
Β) Σε περίπτωση που υπάρχει κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών να οριστεί ότι η προσχώρηση είναι υποχρεωτική αν μετέχουν τουλάχιστον οι μισές από τις λοιπές ομάδες της κατηγορίας.
Γ) όσον αφορά τους γιατρών των αγώνων και λόγω του θορύβου που είχε προκληθεί για τον γιατρό του αγώνα ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, η Super League ζητεί ο γιατρός του αγώνα να ορίζεται από τη διοργανώτρια και όχι από τις ΠΑΕ ώστε να μην έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί τους.
Δ) Σε περίπτωση αγώνων χωρίς την παρουσία θεατών λόγω δικαστικής απόφασης να επιτρέπεται η παρουσία φιλάθλων στις σουίτες, σε κατόχους προσκλήσεων της διοργανώτριας και σε χορηγούς αυτής.
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top