Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 11/05/2018 στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία της Super League.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως ακολούθως: 1. Επικύρωση Βαθμολογίας Πρωταθλήματος (άρθρο 20 παρ.3 ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων).
2. Ορισμός χρόνου έναρξης νέου Πρωταθλήματος 2018 - 2019.
3. Έγκριση τροποποιήσεων των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. προς υποβολή στην Ε.Π.Ο.
4. Ενημέρωση από Οικονομική Υπηρεσία επί θεμάτων αρμοδιότητάς της.
5. Συζήτηση επί των κλήσεων ΠΑΕ - Μελών από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο.
6. Ορισμός Υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων - Εξουσιοδότηση Προέδρου για συμμόρφωση του Συνεταιρισμού με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 περί προσωπικών δεδομένων.
7. Διάφορα
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top