Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ έλαβε τις εξής αποφάσεις.
Δέχτηκε την ένδικη προσφυγή του Χαράλαμπου Ευσταθιάδη. Ακυρώνει την από 19/9/2017 απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣ Καβάλας, που περιλήφθηκε στο υπ΄αριθμ. 16/19.9.2017 απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της Ε.Ε. της ΕΠΣ Καβάλας.
Απορρίπτει την προσφυγή της ΠΑΕ ΓΣ Καλλιθέα, με την οποία η προσφεύγουσα ζητά την εξαφάνιση της από 18/05/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Football League στο σκέλος που την αφορά και σχετίζεται με την αφαίρεση από την ομάδα της τριών (3) βαθμών από τη βαθμολογία του πρωταθλήματος της περιόδου 2017-2018 σύμφωνα με την απόφαση της ΠΟΑ/ΕΠΟ.
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top