Χαιρόμαστε που ο κ. Κούγιας συμφώνησε στην αυτονόητη διάκριση του «άμεσου» από το «έμμεσο».  Είναι έμμεσος μέτοχος της ΠΑΕ, αφού δεν τις κατέχει άμεσα αλλά μέσω άλλης εταιρίας. Όπως είναι και «έμμεσος» νόμιμος εκπρόσωπος της ΠΑΕ, αφού δεν είναι Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος. Μήπως και αυτό δεν είναι αλήθεια;
Οι υποχρεώσεις σας λοιπόν είναι:

· Από Ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης γηπέδου βάση της σύμβασης ορισμένου χρόνου οφειλή 78.722€
· Από μίσθωση λοιπών χώρων οφειλή   12.665,63€
· Ασφαλιστήριο για τη χρήση του γηπέδου τις ημέρες και ώρες που έχουν συμφωνηθεί με πλήρεις ασφαλιστικές καλύψεις και ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (αστική ευθύνη κλπ), ποσού 22.000.000€
· Εξόφληση των οφειλών από μισθώματα ραδιοφώνου  οφειλή 5.890€
· Αποκατάσταση ζημιών εκτιμώμενου ύψους 10.000€
· Άρα σύνολο οφειλών 107.277,63€

Γνωρίζετε πολύ καλά κάθε εκκρεμότητα που έχετε απέναντι μας, συνεπώς τα ερωτήματα της τελευταίας  ανακοίνωσης σας είναι προσχηματικά.

Παρόλα αυτά θα σας επαναλάβουμε τις δικές σας υποχρεώσεις, η μη τήρηση των οποίων μας αναγκάζει να σας απαγορεύσουμε τη χρήση του γηπέδου.

Για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών και χρήσης του γηπέδου κατά τις αγωνιστικές (από 1-9-2016  σύμβαση ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, όπως πρέπει να τροποποιηθεί):

330.000ευρω αντάλλαγμα για την αγωνιστική 2018-2019 + ΦΠΑ  (χρήση γηπέδου ,κερκίδων, αποδυτηρίων κλπ για τους αγώνες της αγωνιστικής 2017-2018 και 1 προπόνηση την εβδομάδα εάν είναι σε καλή κατάσταση ο χλοοτάπητας και μόνο με γραπτή άδεια από την Γήπεδο).
καθαρισμός γηπέδου.
συντήρηση χλοοτάπητα.
ασφαλιστήριο για το γήπεδο αξίας 22.000.000€ και ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης για φιλάθλους και παίκτες (διαλυτική αίρεση).
ευθύνη  επισκευής για ζημιές και φθορές . Πρώτα θα γίνεται η επισκευή και μετά θα δίνεται πρόσβαση στο γήπεδο.
ημερομηνία λήξης 25-6 του επόμενου έτους .
εκχώρηση του ποσού των τηλεοπτικών δικαιωμάτων προς εγγύηση της είσπραξης του ανταλλάγματος (εκχώρηση της απευθείας σύμβασης με τη NOVA λόγω λήξης της σύμβασης κεντρικής διαχείρισης), ως δικαιοπρακτικό θεμέλιο.
Κοινοποίηση στην Γήπεδο  της επίσημης συμφωνίας- σύμβασης  τηλεοπτικών με την ΝΟVA νέος  τυπικός Όρος.
Για τη συμφωνία Μίσθωσης των λοιπών χώρων (γραφεία, καντίνες, εστιατόριο, χώρο μουσείου, μπουτίκ, σουίτες ):
Εφόσον θέλετε να κρατήσετε τους χώρους τότε : 40.000€ /χρόνο + ΦΠΑ  για καντίνες, εστιατόριο.
30.000€/χρόνο + ΦΠΑ για γραφεία και χώρο μουσείου – εξαιρείται η μπουτίκ.
Ασφαλιστήριο ως διαλυτική αίρεση.
Εξαίρεση των χώρων που χρησιμοποιεί η Γήπεδο.
Οι Σουίτες παραχωρούνται μόνο για τους αγώνες και εξαιρούνται 10 που παραμένουν στην χρήση (νομή και κατοχή) στην Γήπεδο.
Λήξη της μίσθωσης αν ακυρωθεί ή δεν παραταθεί η σύμβαση για το γήπεδο.
Για τη συμφωνία Μίσθωσης για το ραδιόφωνο :
Μίσθωμα: 500+ ΦΠΑ για σουίτες 301-302-303.
Κοινοποίηση  στην Γήπεδο της άδειας λειτουργίας του ραδιοφώνου και τις  συμβάσεις  εργασίας  παραγωγών και εργαζόμενων.
Λήξη της μίσθωσης αν ακυρωθεί ή δεν παραταθεί η σύμβαση για το γήπεδο.
Εφόσον τηρήσετε τα παραπάνω θα μπείτε στο γήπεδο και θα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε. Με τσαμπουκά στην ξένη περιουσία δεν θα μπείτε. Τέλος.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΙΜΗΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΌΓΟ ΣΑΣ.
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top