ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 114 ΛΑΡΙΣΑ, 18/09/2018
Προς : Δ.Σ. ΠΑΕ Α.Ε.Λ.
Κοιν. : κ.κ. Μετόχους «Ανίκητο Άλογο ΙΚΕ»
Κύριοι,
με την παρούσα ασκούμε το καταστατικό μας δικαίωμα και ζητούμε άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μετόχων της ΠΑΕ Α.Ε.Λ. Κρίνουμε απαραίτητη την παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. της ΠΑΕ ώστε να δοθούν οι αρμόζουσες εξηγήσεις σχετικά με την κρισιμότητα της κατάστασης, όπως αυτή απορρέει από τις πρόσφατες ανακοινώσεις σας.

Για το Δ.Σ. της «ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ- Α.Ε.Λ.»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΟΦΟΣ
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top