Αναρτήθηκε από την ΕΠΟ ο νέος κανονισμός διαιτησίας, η συζήτηση του οποίου προκάλεσε αντιδράσεις από μερίδα μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, που διαφωνούσαν με κάποιες από τις διατάξεις και συγκεκριμένα για την πρόβλεψη να μην έρχονται προς έγκριση από την ΕΕ οι πίνακες διαιτητών. Τελικά όπως έγινε και με τους πίνακες, ο κανονισμός διαιτησίας αναρτήθηκε χωρίς να περάσει από την ΕΕ και αυτό συνέβη διότι ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της FIFA και της UEFA, που είναι δεσμευτικές για την ΕΠΟ. Στον κανονισμό πράγματι η ΕΕ της ΕΠΟ δεν έχει καμία αρμοδιότητα στο θέμα της αξιολόγησης των διαιτητών και τους καταρτισμού των πινάκων διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών όλων των κατηγοριών καθώς και της λίστας των διεθνών διαιτητών.
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top