Η Επιτροπή Εφέσεων, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις. - Αντίγραφο διατακτικού της υπ΄αριθμ. 32/2019 απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, έφεση του Αλεξίου Κούγια, μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕ Λάρισας κατά της υπ΄αριθμ. 269/2018 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ: Δέχεται τυπικά και κατ΄ουσίαν την κρινόμενη έφεση του Αλεξίου Κούγια. Εξαφανίζει εν μέρει την εκκαλουμένη. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση. Επιβάλλει στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο Αλέξιο Κούγια χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

- Υπ’ αριθμ. πρωτ. 20598/20-6-2019 έφεση του Αλεξίου Κούγια του Χρήστου, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 8846), ως μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕ Λάρισας – ΑΕΛ, κατά της υπ’ αριθμ. 228/2019 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ: Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση. Εξαφανίζει εν μέρει την εκκαλουμένη, κατά το μέρος της επιβληθείσας χρηματικής ποινής. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση. Επιβάλλει στον πειθαρχικώς εγκαλούμενο Αλέξιο Κούγια του Χρήστου, μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Λάρισας χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

- Υπ’ αριθμ. πρωτ. 20599/20-6-2019 έφεση του Αλεξίου Κούγια του Χρήστου, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜΔΣΑ 8846), ως μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕ Λάρισας – ΑΕΛ, κατά της υπ’ αριθμ.229/2019  απόφασης της  Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ:  Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη, με αριθμό 229/2019 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Κρατεί και δικάζει κατ΄ ουσίαν την υπόθεση. Δέχεται ότι ο εγκαλούμενος δεν τέλεσε το αποδιδόμενο σ΄αυτόν πειθαρχικό παράπτωμα του άρθρου 20Α παρ. 1,2 και 3α του Πειθαρχικού Κώδικα.
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top