Δημοσιεύουμε το υπόμνημα που αποστέλλουμε σήμερα στην Επιτροπή  Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 205 Λάρισα, 23/08/2019
Προς : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Kοιν.: Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Αυγενάκη
 Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Μαυρωτά
 Αθλητικό Εισαγγελέα κ. Σιμιτζίγλου
Υπόμνημα – Αίτημα
Του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Λ.» που εδρεύει στη Λάρισα, Μ. Αλεξάνδρου αρ. 35, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Αξιότιμοι κύριοι,
Σε συνέχεια πρόσφατης επικοινωνίας επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Όπως γνωρίζετε είμαστε το ιδρυτικό αθλητικό Σωματείο και παράλληλα μέτοχος της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Λ. Π.Α.Ε.». Κατέχουμε δε συνολικά το 10% του συνόλου των μετοχών της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2725/1999. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 εδ. δ΄ του Ν. 4603/2019 προβλέπεται ότι η χορήγηση πιστοποιητικού συμμετοχής Π.Α.Ε. στο οικείο πρωτάθλημα προϋποθέτει εξόφληση ή διακανονισμό τυχόν οφειλών της Π.Α.Ε. προς το ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωματείο. Έκπληκτοι πληροφορηθήκαμε ότι η Επιτροπή Σας χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής στην Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. παρότι το Σωματείο μας δεν χορήγησε προς αυτήν σχετική βεβαίωση περί εξόφλησης ή περί διακανονισμού των χρεών της προς εμάς. Σας πληροφορούμε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Π.Α.Ε. και ο μεγαλομέτοχος αυτής δεν απέδωσαν στο Σωματείο μας ούτε ένα ευρώ από το όσα αυτό δικαιούται
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 35 ΛΑΡΙΣΑ * Τ.Κ. 412 22 * ΤΗΛ: 2410 255 944 * FAX: 2410 255944
Α.Φ.Μ. 998788934 * Α΄ Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ * www.e-ael.gr * Email: info@e-ael.gr
2
και τα χρέη της Π.Α.Ε. προς εμάς σύμφωνα με τα δεδηλωμένα στοιχεία της ίδιας της
Π.Α.Ε. υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ. Ως εκ τούτου στην Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. θα έπρεπε να μην χορηγηθεί από την Επιτροπή Σας πιστοποιητικό συμμετοχής στο οικείο πρωτάθλημα.
Ερωτάται:
1. Βάσει ποιου νόμου και με ποια διάταξη αυτού χορηγήθηκε στην Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE 1, καθώς δε χορηγήθηκε από το Σωματείο μας καμία βεβαίωσης περί μη οφειλής ή περί διακανονισμού των χρεών που όπως προαναφέραμε υπάρχουν προς το Σωματείο από την Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ..
2. Αν υπάρχει στον φάκελο που κατέθεσε η Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της περί μη οφειλής προς το Σωματείο μας, όπως προβλέπει η σχετική διάταξη του Ν. 4603/2019, η οποία αν υπάρχει είναι ψευδής και επισύρει τη σχετική ποινική αντιμετώπιση.
Αναμένοντας τις ενέργειές Σας ζητούμε άμεση έγγραφη απάντηση επί των
ερωτημάτων μας.
Για το σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕΛ»
με εντολή του Δ.Σ. αυτού
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΟΦΟΣ
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top