Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.
1. Κηρύσσει τον εγκαλούμενο Αλέξιο Κούγια του Χρήστου, μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΛ, πειθαρχικά ελεγκτέο για την αναλυτικά αναφερόμενη στο σκεπτικό άδικη πράξη για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικώς στα άρθρα 20Α παρ. 1, 2α, 3, 4 και 25 παρ. 1 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. και που φέρεται ότι τελέστηκε την 1-9-2019 κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην παρούσα πειθαρχική δίωξη. Επιβάλλει στον εγκαλούμενο χρηματική ποινή ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000€).
2. Απαλλάσσει τον εγκαλούμενο Αλέξιο Κούγια του Χρήστου, μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΛ, από τη δίωξη που του ασκήθηκε για το αναλυτικά αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό αδίκημα, που προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικώς στα άρθρα 20Α παρ. 1, 2α, 3, 4 και 25 παρ. 1 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. και που φέρεται ότι τελέστηκε στις 11-8-2019 κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην παρούσα πειθαρχική δίωξη.
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top