Το Διαιτητικό Δικαστήριο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση:
Αναβάλλει την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ουσίας της ένδικης διαφοράς του ποδοσφαιριστή Vela Junior με την Π.Α.Ε. ΑΕΛ, προκειμένου, κατά τη νέα δικάσιμο που θα ορισθεί κατόπιν κλήσεως με επιμέλεια του αιτούντος, να προσκομισθεί αντίγραφο του υπ’ αυτού εκδοθησόμενου (περιγραφόμενου στο σκεπτικό της παρούσας αποφάσεως) τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να έχει παραδώσει στην καθής.
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top