Νέα ανάρτηση στο blog του Κυριάκου Θωμαΐδη, dikisports, με τίτλο: "Αφιερωμένο εξαιρετικά στην ΕΕΑ" και αφορά τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αλέξη Κούγια.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του dikisports
Ο Αλ.Κούγιας στις 27/3/2020 δήλωσε μεταξύ άλλων στον sportfm Πάτρας(αντιγράφουμε από την τοπική εφημερίδα "Γνώμη"):

"Εγώ έχω να σας πω ότι ακόμα πληρώνω για την Παναχαϊκή. Κάθε μήνα βάζω 15.000 ευρώ στις 100 δόσεις γιατί έχω επωμιστεί τα χρέη από την περίοδο Μακρή και Τσιριμπή. Βάζω περίπου 200.000 ευρώ το χρόνο για αυτή την ομάδα".

Συμφωνα με το αρθρο 111 παρ 5 Ν. 2725/1999 όπως ισχύει από τον Ιουλιο του 2016 προβλεπονται τα ακολουθα:

«5. Πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από τη θέση σε εκκαθάριση Α.Α.Ε.,
δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση και στην με οποιονδήποτε τρόπο διοίκηση, είτε της νέας Α.Α.Ε. που τυχόν συστήνεται από το ίδιο αθλητικό σωματείο για το ίδιο άθλημα, είτε και οποιασδήποτε άλλης Α.Α.Ε. ή Αθλητικού Σωματείου, πρόσωπα τα οποία στην προηγούμενη Α.Α.Ε. είχαν την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. αυτής ή του μετόχου της με ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκτός και αν η προηγούμενη αυτή Α.Α.Ε. εξόφλησε το σύνολο των υποχρεώσεων που τη βάρυναν κατά το χρόνο που τέθηκε σε εκκαθάριση.»

Ο Αλ.Κούγιας ήταν και μέλος του ΔΣ και μέτοχος της Παναχαικης από την 7-8-2009  εως την 3  Σεπτεμβρίου  2015, όπως προκύπτει από τα ΦΕΚ ΑΕ και ΕΠΕ 3061/7-5-2010 και 648/27-1-2012 καθώς και από την  με αριθμό 114886/1-11-2016 ανακοίνωση της Γ.Γ.Εμπορίου (τμήμα εισηγμένων και αθλητικών ΑΕ)

ΕΡΩΤΗΜΑ:
Πώς επέτρεψε η ΕΕΑ να συμμετέχει στην διοίκηση της ΑΕΛ ο Αλ.Κούγιας αφού δεν έχει εξοφλήσει τα χρέη της ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 2005, αλά απλώς τα έχει ρυθμίσει?

Σύμφωνα με το αρθρο 83 παρ 3 του 2725/1999
3. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων των μελών της διοίκησής τους, υποβάλουν προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) κάθε μέλους της διοίκησής τους, στην οποία δηλώνεται οτι δεν συντρέχει στο πρ69ωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στον παρόντα νόμο για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή για την ανάθεση σε αυτούς της διαχείρισης Τ.Α.Α. και μέσα σε ένα (1) μήνα υποβάλουν αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
-Ποιος υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει κανένα κώλυμα του Αλ.Κούγια ενώ υπάρχει το κώλυμα του αρθρου 111 παρ 5;
-Γιατί δεν το ερεύνησε η ΕΕΑ;
Γιατί δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη για την παράβαση του αρθρου 8 Ν.1599/1986 κατά των υπευθύνων της ΑΕΛ;
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top