Πάνω από τους μισούς καπνιστές πιστεύουν ότι τα ατμιστικά προϊόντα νικοτίνης είναι εξίσου ή πιο επιβλαβή από το κάπνισμα, παρόλο που οι θάνατοι από το άτμισμα στις ΗΠΑ προκλήθηκαν από ουσίες που απαγορεύονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η έκτη ανεξάρτητη έκθεση ηλεκτρονικού τσιγάρου του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (PHE), η οποία ανατέθηκε από ερευνητές στο King's College London, δημοσιεύεται σήμερα (Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020) μαζί με νέες συμβουλές του PHE σχετικά με το άτμισμα σε ιδρύματα ψυχικής υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας (NHS). Η έκθεση παρέχει μια ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των ατμιστικών προϊόντων νικοτίνης από νέους κι ενήλικες, καθώς και τις αντιλήψεις του κοινού για τη βλαβερότητα του ατμίσματος. Εξετάζει επίσης σε βάθος τα στοιχεία σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων σε άτομα με ψυχικές παθήσεις και έγκυες γυναίκες.
Από την τελευταία έκθεση, η τρέχουσα ατμιστική χρήση παρέμεινε σταθερή στους ενήλικες και τους νέους. Ανησυχητικός είναι ο αυξανόμενος αριθμός καπνιστών που τώρα πιστεύουν ότι το άτμισμα είναι πιο επιβλαβές από το κάπνισμα. Αυτό είναι αντίθετο με τις εξειδικευμένες αξιολογήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η χρήση ελεγχόμενων ατμιστικών προϊόντων νικοτίνης είναι πολύ λιγότερο επιβλαβής από το κάπνισμα.
Η συμβουλή του PHE εξακολουθεί να είναι ότι οι καπνιστές πρέπει να στραφούν στα ηλεκτρονικά τσιγάρα για να τους βοηθήσουν να σταματήσουν το κάπνισμα, αλλά οι μη καπνιστές δεν πρέπει να αρχίσουν το άτμισμα.
Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πολύ λιγότερο επιβλαβή από τον καπνό, αλλά δεν είναι εντελώς ασφαλή. Περιέχουν σημαντικά λιγότερο επιβλαβείς χημικές ουσίες που προκαλούν ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα, αλλά ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων θα παραμείνει άγνωστος για κάποιο χρονικό διάστημα.
Η εσφαλμένη πεποίθηση ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πιο επιβλαβή από το κάπνισμα αυξήθηκε ραγδαία μεταξύ των Βρετανών καπνιστών μετά την έξαρση πνευμονικών βλαβών στις ΗΠΑ το φθινόπωρο 2019.Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν τώρα επιβεβαιώσει ότι η οξική βιταμίνη Ε, ένας παράγοντας πύκνωσης που προστέθηκε στα ατμιστικά προϊόντα κάνναβης, ήταν η κύρια αιτία της έξαρσης στις ΗΠΑ. Η ουσία αυτή απαγορεύεται, στα ρυθμιζόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο, ατμιστικά προϊόντα νικοτίνης. Η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης της κοινής αντίληψης, καθώς οι ερευνητές φοβούνται ότι οι καπνιστές αποτρέπονται από τους φόβους για την ασφάλεια χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων ως μέσο διακοπής του καπνίσματος, κάτι που τελικά θα κοστίσει ζωές. Η έκθεση προειδοποιεί επίσης ότι η απαγόρευση των αρωματισμένων υγρών αναπλήρωσης θα μπορούσε επίσης να αποτρέψει ορισμένους καπνιστές από το να μεταβούν εντελώς στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
Οι καπνιστές θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν ελεγμένα ατμιστικά προϊόντα νικοτίνης, μαζί με άλλα βοηθήματα, για τη διακοπή του καπνίσματος και τη στήριξη της συμπεριφοράς, ώστε να αυξάνουν τις πιθανότητές τους για επιτυχή διακοπή του καπνίσματος.
Η έκθεση εξετάζει επίσης τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το άτμισμα μεταξύ ατόμων με ψυχικές παθήσεις και εγκύων γυναικών, δύο από τις ομάδες μεταξύ των οποίων η κυβέρνηση επικεντρώνει τις προσπάθειές της για τη μείωση του ποσοστού καπνίσματος, όπως ορίζεται στο σχέδιο ελέγχου του καπνού για την Αγγλία. Οι ερευνητές εξέτασαν τη βιβλιογραφία σχετικά με το άτμισμα από άτομα με ψυχικές παθήσεις και βρήκαν μια μικρή ποσότητα έρευνας που δείχνει ότι τα ατμιστικά προϊόντα μπορούν να μειώσουν το κάπνισμα, αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα.
Επίσης, διαπίστωσαν ότι οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας χρειάζονται καλύτερη πληροφόρηση και κατάρτιση για την υποστήριξη ατόμων με ψυχικές παθήσεις για τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων ώστε να σταματήσουν το κάπνισμα. Το PHE δημοσίευσε σήμερα συμβουλές για το άτμισμα σε ιδρύματα ψυχικής υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας (NHS). Για να προωθηθεί η συνεκτικότητα της πολιτικής και της πρακτικής όσον αφορά αυτά τα ιδρύματα, ως συμβουλή προτείνεται να καταστεί σαφές το που, οι άνθρωποι, μπορούν και δεν μπορούν να ατμίσουν, σε νοσοκομειακούς χώρους και κτίρια.
Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τη διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά με το άτμισμα από έγκυες γυναίκες και διαπίστωσαν ότι απαιτούνται περισσότερες έρευνες για την κατανόηση του επιπολασμού, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων κατά την εγκυμοσύνη. Εν τω μεταξύ, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις επί του παρόντος διαθέσιμες συμβουλές για τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η έκθεση συνιστά:
• Ο έλεγχος της ηλικίας κατά την πώληση ατμιστικών προϊόντων πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο για την προστασία των νέων
• Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να δίνουν συμβουλές για τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
• Απαιτούνται περισσότερες έρευνες για το άτμισμα από καπνιστές με ψυχικές παθήσεις και εγκύους καπνίστριες.
• Απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με τις προτιμήσεις των νέων στις γεύσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων
Ο καθηγητής John Newton, Διευθυντής του τμήματος Βελτίωσης της Υγείας του Υπουργείου Υγείας της Αγγλίας, σχολίασε την έκθεση:
“Είναι ανησυχητικό να βλέπουμε το πόσο, η έξαρση της αμερικανικής πνευμονοπάθειας, έχει επηρεάσει την άποψη των καπνιστών για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο φόβος για την ασφάλεια ενδέχεται να αποτρέπει πολλούς καπνιστές από το να μεταβούν στο άτμισμα, αφήνοντας τους σε ένα δρόμο χρόνιας ασθένειας και πρόωρου θανάτου λόγω του καπνίσματος. Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν πλέον επιβεβαιώσει ότι η οξική βιταμίνη Ε, ένας παράγοντας πύκνωσης που προστέθηκε στο ατμιστικό υγρό κάνναβης, ήταν η κύρια αιτία της έξαρσης στις ΗΠΑ. Η ουσία αυτή απαγορεύεται, στα ρυθμιζόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο, ατμιστικά προϊόντα νικοτίνης.”
“Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πολύ λιγότερο επιβλαβή από το κάπνισμα, το οποίο προκαλεί 220 πρόωρους θανάτους την ημέρα στην Αγγλία. Η συμβουλή μας εξακολουθεί να είναι ότι όποιος καπνίζει, το σημαντικότερο είναι να σταματήσει εντελώς το κάπνισμα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθήσει τους καπνιστές να το κάνουν αυτό.”
“Οι νέες μας συμβουλές σχετικά με το άτμισμα σε ιδρύματα ψυχικής υγείας είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για να δοθεί στους επαγγελματίες της υγειονομικής περίθαλψης η δυνατότητα να μιλήσουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με τους ασθενείς τους σχετικά με τα οφέλη της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων για να διακόψουν το κάπνισμα. Αυτή η συμβουλή είναι ένα ακόμη βήμα προς τον συνολικό στόχο μιας γενιάς απαλλαγμένης από τον καπνό.”
Ο  Ανώτατος Σύμβουλος Ιατρικών Θεμάτων της Αγγλίας ο καθηγητής Chris Whitty είπε:
“Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας καπνιστής για την υγεία του είναι να σταματήσει εντελώς το κάπνισμα. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να βοηθήσουν κάποιους να σταματήσουν το κάπνισμα και αποτελούν ασφαλέστερη εναλλακτική λύση.”
“Αυτή η έκθεση αποτελεί μια περαιτέρω ευπρόσδεκτη συμβολή στην οικοδόμηση των στοιχείων γύρω από έναν σημαντικό τομέα της δημόσιας πολιτικής και υπογραμμίζει την πρόκληση της μεγιστοποίησης των ευκαιριών που παρουσιάζουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενώ διαχειρίζεται τους κινδύνους που συνδέονται με τη νικοτίνη.”
Η καθηγήτρια Ann McNeill, καθηγήτρια του τμήματος Εθισμού στον Καπνό στο King's College London, και επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης είπε:
“Σήμερα είναι πολύ δύσκολο για τους καπνιστές να κατανοήσουν τις πολλές αντιφατικές εκθέσεις σχετικά με τις επιπτώσεις του ατμίσματος και του καπνίσματος. Στην ανασκόπηση μας παρουσιάζουμε στοιχεία που υποδηλώνουν ότι στην Αγγλία το άτμισμα δεν έχει υπονομεύσει τη μείωση του καπνίσματος των ενηλίκων, και για τους νέους, το άτμισμα επικεντρώνεται κυρίως σε εκείνους που ήδη πειραματίζονται με το κάπνισμα. Ωστόσο, πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να διασφαλίσουμε ότι τα ατμιστικά προϊόντα, παράλληλα με τα συνήθη τσιγάρα, δεν θα είναι εύκολα προσβάσιμα στους νέους.”
Το PHE έχει αναθέσει την πλήρη επανεξέταση των αποδεικτικών στοιχείων για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών τσιγάρων, τα οποία θα δημοσιευθούν το 2022. Το King's College London θα συνεργαστεί με πολλούς διαφορετικούς ερευνητές από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που συνέβαλαν στην έρευνα της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικών Επιστημών το 2018)
Ιστορικό Υπόβαθρο
Η Deborah Arnott, Διευθύντρια της οργάνωσης Δράση για το Κάπνισμα και την Υγεία (ASH) είπε:
“Υπάρχουν πάνω από έξι εκατομμύρια καπνιστές στην Αγγλία και το κάπνισμα εξακολουθεί να είναι η κύρια αιτία πρόωρου θανάτου και ασθενειών, ιδίως μεταξύ των πιο μη προνομιούχων στην κοινωνία μας. Το να βοηθήσουμε περισσότερους καπνιστές να σταματήσουν να καπνίζουν είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το όραμα της κυβέρνησης για μία κοινωνία απαλλαγμένης από τον καπνό μέχρι το 2030 και το άτμισμα έχει έναν ρόλο να παίξει. Το άτμισμα βοήθησε χιλιάδες καπνιστές να διακόψουν το κάπνισμα μέχρι σήμερα. Ωστόσο, πολλές χιλιάδες ακόμη θα μπορούσαν να ωφεληθούν εάν δεν αποτραπούν από τις επίμονες, επιδεινούμενες και ανακριβείς πεποιθήσεις που η κοινή γνώμη έχει για το άτμισμα. Οι καπνιστές θα πρέπει σήμερα να καθησυχαστούν από την επίσημη και λεπτομερή έκθεση που καταδεικνύει ότι οι κανονισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι αποτελεσματικοί και ότι το άτμισμα παραμένει ασφαλέστερη εναλλακτική λύση από το κάπνισμα. Ζητώ από τους καπνιστές να έχουν εμπιστοσύνη στο ρυθμιστικό μας σύστημα και να μην αποθαρρύνονται από ανησυχητικά πρωτοσέλιδα σχετικά με τον κίνδυνο του ατμίσματος, τα οποία δεν υποστηρίζονται από τα στοιχεία.”
Ο George Butterworth, Υπεύθυνος Χάραξης Πολιτικής του Κέντρου Ερευνών για τον Καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο (CRUK) είπε:
Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι ένα σχετικά νέο προϊόν. Δεν είναι ακίνδυνα και δεν γνωρίζουμε ακόμη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους. Έτσι, αποθαρρύνουμε σθεναρά τους μη καπνιστές από τη χρήση τους. Αλλά η έρευνα μέχρι στιγμής δείχνει ότι το άτμισμα είναι λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα και μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να σταματήσουν το κάπνισμα. Αυτή η έκθεση καθησυχάζει περισσότερο τους καπνιστές για τις σχετικές βλάβες των ηλεκτρονικών τσιγάρων σε σύγκριση με τον καπνό, και δείχνει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βλέπει ταχεία χρήση του ατμίσματος μεταξύ μη καπνιστών και παιδιών, γεγονός που είναι καλό.

 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top