Αυστηροποιήθηκε ο ΚΑΠ όσον αφορά την καταβολή αμοιβών και εξόδων στους παρατηρητές διαιτησίας και πλέον οι ομάδες θα κινδυνεύουν όπως και στην περίπτωση των διαιτητών με αφαίρεση ενός βαθμού. Διαβάστε τις νέες διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου, που αφορούν την εξόδων και αμοιβών σε διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας, που δημοσιεύει το SoccerPlus (με bold οι προσθήκες):
“Η αμοιβή και τα έξοδα του διαιτητή των βοηθών διαιτητή, του 4ου διαιτητή, του Video Assistant Referee (VAR),του Assistant Video Assistant Referee (AVAR) και του παρατηρητή (όπως αυτά έχουν ορισθεί προ της ενάρξεως των πρωταθλημάτων) βαρύνει την γηπεδούχο ΠΑΕ και καταβάλλεται με τον τρόπο που έχει οριστεί στην συμφωνία μεταξύ της διοργανώτριας και της ΕΠΟ.Τα έξοδα για την χρήση της γραμμής οφσάιντ στο VideoAssistantReferee βαρύνουν τις ΠΑΕ και καταβάλλονται με τον τρόπο που έχει οριστεί στην συμφωνία μεταξύ της διοργανώτριας και της ΕΠΟ.

Τα έξοδα για την χρήση της γραμμής οφσάιντ στο VideoAssistantReferee βαρύνουν τις ΠΑΕ και καταβάλλονται με τον τρόπο που έχει οριστεί στην συμφωνία μεταξύ της διοργανώτριας και της ΕΠΟ.
Επίσης εντός 10 ημερών από την τέλεση ενός αγώνα η γηπεδούχος ΠΑΕ θα οφείλει να καταβάλει την αμοιβή και τα έξοδα του Παρατηρητή και του τυχόν Βοηθού Παρατηρητή.
β) 1. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το ποσό που αφορά την αμοιβή, τα έξοδα της διαιτησίας, και της χρήσης γραμμής οφσάιντ στο Video Assistant Referee καθώς και η αμοιβή του Παρατηρητή και τυχόν Βοηθού Παρατηρητή μέχρι την ημέρα που έχει ορισθεί με σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, που λαμβάνεται προ της ενάρξεως των πρωταθλημάτων για κάθε αγωνιστική περίοδο, η ΠΑΕ παραπέμπεται αμελλητί στην οικεία Πειθαρχική Επιτροπή και της επιβάλλεται χρηματική ποινή ισόποση της μη καταβληθείσης δαπάνης διαιτησίας.
2. Εάν ένας αγώνας δεν αρχίσει, λόγω αναβολής ή ματαίωσης, ο Διαιτητής δικαιούται το μισό της αποζημίωσης Διαιτησίας και το σύνολο των μετακινήσεων και τις ημεραργίες.
3. Εάν ο αγώνας άρχισε και διεκόπη για οποιαδήποτε αιτία, ο Διαιτητής δικαιούται το σύνολο της αποζημίωσης Διαιτησίας και των εξόδων μετακίνησης και ημεραργιών.
4. Εάν ο Διαιτητής υποχρεωθεί να παραμείνει και την επόμενη ημέρα για την τέλεση του αγώνα που αναβλήθηκε τότε δικαιούται το σύνολο της αποζημίωσης Διαιτησίας και το σύνολο των μετακινήσεων και τις ημεραργίες χωρίς καμιά περαιτέρω αποζημίωση.
γ) Η μη καταβληθείσα δαπάνη διαιτησίας και η επιβληθείσα χρηματική ποινή, καταβάλλονται στην ΕΠΟ με την διαδικασία και τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 2 του Πειθαρχικού κώδικα. Στην περίπτωση μη καταβολής εντός 30 ημερών, επιβάλλεται επιπρόσθετα η ποινή αφαίρεσης ενός βαθμού (-1) με τον τρόπο που στο ως άνω άρθρο του ΠΚ ορίζεται. Οι ίδιες ως άνω προβλέψεις ισχύουν και αναφορικά και στις περιπτώσεις της μη καταβληθείσας αμοιβής και των εξόδων του Παρατηρητή και του τυχόν Βοηθού Παρατηρητή.” 
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top