Τις τελευταίες εβδομάδες η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξετάζει τους φακέλους των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Super League 2. Αρκετοί φάκελοι είναι ελλιπείς, καθώς όλο και κάποιο έγγραφο δεν μπήκε στο φάκελο. Στο σκεπτικό της απόφασης της ΕΕΑ, σύμφωνα με την οποία δεν χορηγεί πιστοποιητικό συμμετοχής στην ΠΑΕ Καβάλα, υπάρχει ένα σημείο που αναφέρει ότι την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (2 Αυγούστου 2021), κάποιος που «συμπερασματικά λειτουργούσε γι’ αυτήν» κατέθεσε το ερώτημα αν θα μπορούσε να καταθέσει το ποσό της εγγυητικής επιστολής (150.000 ευρώ) σε μετρητά ή αν η ΕΕΑ θα μπορούσε να δεχθεί εγγυητική από τράπεζα της Βουλγαρίας!
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top