Λάβαμε ένα μήνυμα από αναγνώστη φίλο της ΑΕΛ με τίτλο: "Διαδικασία Εκκαθάρισης ΠΑΕ" και όπως το συνηθίζουμε εδώ στο aelole.gr δημοσιεύουμε το περιεχόμενο του, εφόσον δεν περιέχει υβριστικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Επειδή το aelole.gr είστε όλοι εσείς… 

Διαβάστε τι μας έστειλε
«Πέρασε καιρός από την ημέρα που ο συντάκτης τής παρούσας ανέφερε επώνυμα ότι δεν προτίθεται να ασχοληθεί δημόσια με τα τεκταινόμενα στην επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου τής Α.Ε.Λ. Ο λόγος δεν ήταν φυσικά ο αποδοθείς εις βάρος τού συντάκτη χαρακτηρισμός, ούτε οι απειλές για μηνύσεις και αγωγές από πρόσωπο που δεν αποδέχεται το παρελθόν του, στην προσπάθειά του για στέρηση τού δικαιώματος τής ελεύθερης έκφρασης.
Θεωρώντας ότι είναι απίθανη η ανεύρεση αγοραστή των μετοχών τής παρούσας ΠΑΕ από πρόσωπο ή φορέα που θα αναλάβει και τη διαχείριση ραδιοφωνικού σταθμού και τα χρέη που προκάλεσε ο… Πηλαδάκης, καθώς και να ικανοποιηθεί ο κάτοχος των μεριδίων τής εταιρείας με διακριτικό τίτλο «Ανίκητο Άλογο ΜΙΚΕ», εκτιμάται ότι η κατάσταση στην κεφαλή τού διοικητικού καθεστώτος δεν πρόκειται να μεταβληθεί, με ότι αυτό συνεπάγεται για το αγωνιστικό τμήμα. Η θεωρία περί μη μεταβολής ισχυροποιείται τόσο από την περίπτωση υστεροφημίας όσο και από τον παράγοντα που σχετίζεται με την παράγραφο πέντε (5), στο άρθρο τού νόμου που ακολουθεί.
Με αφορμή διαφόρων ασυνάρτητων συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα, την ημιτελή δημοσίευση και αναπαραγωγή των προβλεπομένων από το νόμο για την περίπτωση εκκαθάρισης Α.Α.Ε., την παροχή ολοκληρωμένης εικόνας και για την περίπτωση τής οικειοθελούς εκκαθάρισης, επισημαίνοντας την εν μέρει λανθασμένη διατύπωση στον τίτλο τού άρθρου, παρατίθεται στη συνέχεια κωδικοποιημένο το πλήρες κείμενο που απορρέει εκ τού ισχύοντος αθλητικού νόμου  2725/1999, χωρίς καμία περαιτέρω επεξήγηση.

Άρθρο 111
Υποβιβασμός Π.Α.Ε. από τη Γ’ εθνική κατηγορία - Διαδικασία εκκαθάρισης
(Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38, Ν.3057/2002, ΦΕΚ Α 239 και το άρθρο 44Α, Ν.4115/2013, ΦΕΚ Α 24, αντικαταστάθηκε πάλι το άρθρο 66 παρ. 3, Ν.4410/2016, ΦΕΚ Α 141/03.08.2016).

1. Οι Α.Α.Ε. τίθενται σε εκκαθάριση όταν η ομάδα τους, εξαιτίας υποβιβασμού, αναδιάρθρωσης κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παύει να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία. Η θέση σε εκκαθάριση επέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Α.Ε., με την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα από τον οποίο συνάγεται ο υποβιβασμός ή από τη λήψη της απόφασης που έχει ως συνέπεια, είτε εξαιτίας αναδιάρθρωσης κατηγοριών είτε για άλλο λόγο, τη στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία.

(Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8, άρθρο 18, Ν.2947/2001, ΦΕΚ Α 228/09.10.2001, με την παράγραφο 15β, άρθρου 44Α, Ν.4115/2013, ΦΕΚ Α 24/30.01.2013 και με άρθρο 66, παρ. 4, του Ν.4410/2016, ΦΕΚ Α 141/03.08.2016).

2. Τη θέση της ομάδας της Α.Α.Ε. που υποβιβάζεται σε ερασιτεχνική κατηγορία καταλαμβάνει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της αθλητικό σωματείο. Αν το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο έχει περιέλθει σε αδράνεια ή έχει διαλυθεί, για την επαναλειτουργία του ή την επανασύστασή του, προς το σκοπό της υποκατάστασης από τη δική του ομάδα της ομάδας της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε., απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του που ήταν εγγεγραμμένα κατά το χρόνο περιέλευσης σε αδράνεια ή διάλυσής του, μέσα σε ένα (1) μήνα από τον υποβιβασμό της Α.Α.Ε., με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της παρ. 3, του άρθρου 64, του Ν.2725/1999 (Α’ 121). Το αθλητικό σωματείο σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τυχόν ενοχικές ή οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις της Α.Α.Ε. που τέθηκε σε εκκαθάριση.

3. Σε περίπτωση που Α.Α.Ε. έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, εξαιτίας υποβιβασμού της ομάδας της από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία του αθλήματος ή αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο η ομάδα του Αθλητικού Σωματείου αποκτά δικαίωμα ανόδου ξανά σε επαγγελματική κατηγορία, τα μέλη του Σωματείου μπορούν να αποφασίσουν την αναβίωση της σε εκκαθάριση τελούσας Α.Α.Ε., εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τη θέση της σε εκκαθάριση και μόνον εάν έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς όλα τα χρέη της, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά και μόνον με σχετική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. Η απόφαση για την αναβίωση λαμβάνεται στη Γενική Συνέλευση των Σωματείου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν.2725/1999 (Α’ 121).

4.α. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017 και εφεξής, σε περίπτωση που Α.Α.Ε. υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης εξαιτίας υποβιβασμού της ομάδας από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία του αθλήματος ή αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και εφόσον συσταθεί για το ίδιο άθλημα νέα Α.Α.Ε. από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ή, σε περίπτωση συγχώνευσης, από το σωματείο που θα προέλθει ή θα παραμείνει από τη συγχώνευση, τότε η νέα Α.Α.Ε. διαδέχεται την υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε. και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε, ως εξής:

α) Αυτοδικαίως στο σύνολο των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης,

β) αυτοδικαίως στο ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφειλών (ήτοι οφειλών προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές, γυμναστές και εν γένει προπονητικά επιτελεία, διαμεσολαβητές, διοργανωτές, τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία «FIFA», την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών «UEFA» και άλλες Ομοσπονδίες),

γ) στο υπόλοιπο ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφειλών (κατά την προηγούμενη περίπτωση), καθώς και στο σύνολο των μη αγωνιστικών οφειλών προς τρίτους, εάν οι οφειλές αυτές δεν ικανοποιήθηκαν από τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε. και υπό την προϋπόθεση ότι, έχει ολοκληρωθεί αμετάκλητα η δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων των τρίτων τόσο προς τον εκκαθαριστή της Α.Ε.Ε. όσο και προς τα πρόσωπα που δημιούργησαν τις οφειλές.
Ως υποχρεώσεις / οφειλές νοούνται εκείνες, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε χρόνο έως και τη θέση της Α.Ε.Ε. σε εκκαθάριση, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Διακοπή παραγραφής, η οποία έχει επέλθει με έγερση αγωγής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, προβάλλεται και έναντι της νέας Α.Ε.Ε.
Για κάθε καταβολή στην οποία προβαίνει η νέα Α.Ε.Ε., κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε.
Τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, μπορούν να ιδρύσουν νέα Α.Α.Ε. η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. ανεξαρτήτως της πορείας της εκκαθάρισης.

β. Σε περίπτωση στην οποία, κατά τη δημοσίευση της παρούσας παραγράφου Α.Α.Ε. ευρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης που δεν έχει ολοκληρωθεί, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο μπορεί να συστήσει νέα Α.Α.Ε. πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016 - 2017.

5. Πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από τη θέση σε εκκαθάριση Α.Α.Ε., δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση και στην με οποιονδήποτε τρόπο διοίκηση, είτε της νέας Α.Α.Ε. που τυχόν συστήνεται από το ίδιο αθλητικό σωματείο για το ίδιο άθλημα, είτε και οποιασδήποτε άλλης Α.Α.Ε. ή Αθλητικού Σωματείου, πρόσωπα τα οποία στην προηγούμενη Α.Α.Ε. είχαν την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. αυτής ή του μετόχου της με ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκτός και αν η προηγούμενη αυτή Α.Α.Ε. εξόφλησε το σύνολο των υποχρεώσεων που τη βάρυναν κατά το χρόνο που τέθηκε σε εκκαθάριση.

6. Α.Α.Ε. η οποία για οποιονδήποτε λόγο τίθεται σε εκκαθάριση χάνει κάθε δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης του σήματος και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου, υπό την επιφύλαξη της αναβίωσης της υπό εκκαθάρισης τελούσας Α.Α.Ε. ή της σύστασης νέας Α.Α.Ε., σύμφωνα με τα αντιστοίχως οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4.
(Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 106, ΝΟΜΟΣ 4605/2019, με ισχύ την 31/03/2019).

7. Α.Α.Ε. η οποία τίθεται σε εκκαθάριση οικειοθελώς για λόγο που δεν ανάγεται σε υποβιβασμό, αναδιάρθρωση κατηγοριών ή άλλη αθλητική αιτία, επανέρχεται ως αθλητικό σωματείο από την οικεία τελευταία ερασιτεχνική κατηγορία.
(Όπως προστέθηκε με την Παρ. 1, Άρθρο 61, ΝΟΜΟΣ 4809/2021, με ισχύ την 18/06/2021).

8. Τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. από 01.04.2020 έως και τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να ιδρύσουν νέα Α.Α.Ε. για το ίδιο άθλημα, η οποία διαδέχεται την υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε. και υπεισέρχεται ως προς τις υποχρεώσεις στη θέση της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε. υπό τις ακόλουθους όρους:

α) Η υποβιβασθείσα Α.Α.Ε., καθώς και οι διοικούντες αυτήν δημιούργησαν τις οφειλές ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο των κάθε είδους υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β) Η νέα Α.Α.Ε. αυτοδικαίως καθίσταται υπόχρεη για το ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφειλών (ήτοι οφειλών προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές, γυμναστές και εν γένει προπονητικά επιτελεία, διαμεσολαβητές, διοργανωτές, τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία «FIFA», την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών «UEFA» και άλλες Ομοσπονδίες), της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε.

γ) Για το υπόλοιπο ήμισυ των αμιγώς αγωνιστικών οφειλών της περ. (β), καθώς και για το σύνολο των μη αγωνιστικών οφειλών προς τρίτους, εξαιρουμένων των οφειλών προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, η νέα Α.Α.Ε. καθίσταται υπόχρεη μόνο, εάν και στο μέτρο που οι οφειλές αυτές δεν ικανοποιήθηκαν από τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση Α.Ε.Ε. και υπό την προϋπόθεση, ότι έχει ολοκληρωθεί αμετάκλητα η δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων των τρίτων τόσο προς τον εκκαθαριστή της Α.Ε.Ε. όσο και προς τα πρόσωπα που δημιούργησαν τις οφειλές.

δ) Κατά παρέκκλιση της περ. (α) της παρ. 4α, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφάλισης, γίνεται τακτική κράτηση των εσόδων που προκύπτουν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα εισιτήρια όλων των αγώνων της νέας Α.Α.Ε. σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και είκοσι τοις εκατό (20%) αντίστοιχα. Η κράτηση γίνεται έως του ποσού της βασικής οφειλής, μη περιλαμβανομένων τόκων και εν γένει προσαυξήσεων. Η υποχρέωση κράτησης παύει, εφόσον καλυφθεί η βασική οφειλή κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρούσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία κράτησης και την απόδοση των σχετικών ποσών και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.
Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 4α, ως προς την έννοια των υποχρεώσεων/οφειλών, τη διακοπή της παραγραφής και το δικαίωμα αναγωγής ισχύουν και κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
(Όπως προστέθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 61 ΝΟΜΟΣ 4809/2021, με ισχύ την 18/06/2021).»
Δημήτρης Κ. Κούρος

*Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο e-mail μας info@aelole.gr. Επίσης μέσω facebook τα μηνύματά σας εδώ.
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top