Μια γεννήτρια πετρελαίου παράγει ισχύ χρησιμοποιώντας έναν κινητήρα πετρελαίου για την παραγωγή ενός εναλλάκτη ή ηλεκτρικής γεννήτριας. Η ισχύς του κινητήρα μετατρέπεται από τον εναλλάκτη σε χρησιμοποιήσιμο ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο στη συνέχεια διανέμεται σε νοικοκυριά, εμπορικά κτίρια ή εργοτάξια που είναι συνδεδεμένα σε ένα δίκτυο. Οι γεννήτριες πετρελαίου μπορούν να παράγουν αδιάκοπη ηλεκτρική ισχύ σε σταθερή τάση ή ροή ρεύματος χωρίς αιχμές και χαλάρωση. Η συνεχής παροχή ρεύματος είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες μεγάλης κλίμακας. Γι' αυτό είναι αξιόπιστη πηγή ενέργειας. Αυτό είναι ένα από τα φθηνότερα διαθέσιμα μηχανήματα για την παροχή ενέργειας συχνά στην καλύτερη τιμή σε σύγκριση με άλλες φορητές πηγές, όπως οι γεννήτριες βενζίνης  και προπανίου.

Οι γεννήτριες πετρελαίου χρησιμοποιούνται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες και όταν τα σπίτια, τα πλοία μεταφοράς, τα κτίρια και τα εργοτάξια δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή αδιάλειπτης τροφοδοσίας. Με τις γεννήτριες, οι επιχειρήσεις και ειδικά τα νοσοκομεία μπορούν να διατηρήσουν τις δραστηριότητές  και την ακεραιότητα του συστήματός τους. Αυτές οι γεννήτριες χρησιμοποιούνται για συνεχή τροφοδοσία, ενώ απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και επισκευές.

Πλεονεκτήματα της χρήσης γεννητριών ντίζελ.
• Σε σύγκριση με άλλους τύπους γεννητριών, έχουν λιγότερα κινούμενα εξαρτήματα που καθιστούν εύκολη τη συντήρηση και την επισκευή τους.
• Η παροχή ρεύματος είναι επαρκής. Σε σύγκριση με την κανονική παροχή ρεύματος κοινής ωφέλειας όπου παρουσιάζονται περιστασιακά αιχμές και χαλάρωση, μπορούν να παράγουν συνεχόμενη ροή τάσης χωρίς αιχμές και χαλάρωση.
• Οι γεννήτριες πετρελαίου βοηθούν στη ρύθμιση των διακυμάνσεων ισχύος. Οι αιχμές του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά σε ηλεκτρικές συσκευές.
• Οι κινητήρες πετρελαίου είναι πιο ανθεκτικοί σε σύγκριση με τους βενζινοκινητήρες και άλλες κινητές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.
• Οι κινητήρες πετρελαίου μπορούν να λειτουργήσουν για πολλές ώρες και μπορούν να κρυώσουν πιο γρήγορα.
• Το καύσιμο πετρελαίου είναι φθηνότερο από άλλα υδρογονανθρακικά υγρά. Η χρήση πετρελαίου σε γεννήτριες ενέργειας μπορεί να εξοικονομήσει 28% έως 30% του λειτουργικού κόστους.
• Ανάλογα με τις ανάγκες ισχύος, οι γεννήτριες πετρελαίου είναι εύκολα προσβάσιμες στους περισσότερους δομικούς τύπους. Μπορείτε να αγοράσετε κινητές ή φορητές γεννήτριες, οικιακές γεννήτριες και άλλους τύπους γεννητριών πετρελαίου.
• Συντήρηση. Είναι λιγότερο ακριβά σε σύγκριση με τις γεννήτριες βενζίνης. Δεν διαθέτει σύστημα ανάφλεξης και συντηρείται εύκολα μέσω τακτικού ελέγχου.

Αυτές οι γεννήτριες είναι δαπανηρές, ωστόσο η αξία τους ως αξιόπιστη πηγή ενέργειας καθιστά αυτή την επένδυση χρήσιμη. Οι γεννήτριες πετρελαίου είναι πολύ χρήσιμες σε σπίτια, εργοτάξια και μέρη όπου υπάρχει μικρή παροχή ρεύματος. Γνωρίζοντας τόσο τα πλεονεκτήματα σας δίνει μια εικόνα για το ποια γεννήτρια ταιριάζει στον προϋπολογισμό σας και τι χρειάζεστε περισσότερο όταν παρουσιάζονται ελλείψεις ρεύματος.
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top