Την κατάπτωση της ΠΑΕ Ηρόδοτος αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κατά την συνεδρίαση της.

1. Αίτηση του αθλητή Γεωργίου Σαρρή περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Π.Α.Σ.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
2. Αίτηση του αθλητή Μιχάλη Φράγκου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Π.Α.Σ.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ
3. Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ Π.Α.Σ.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ για παράβαση του άρθρου 83 παρ.3 Ν.2725/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 77Α παρ.10 ιδίου Νόμου, όπως το άρθρο 77Α τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021.
ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ – ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 ΕΥΡΩ
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top