Στο αρχείο έθεσε το ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ 68 υποθέσεις, παράνομου στοιχηματισμού και χειραγώγησης αγώνων, ήτοι το σύνολο των υποθέσεων που αφορούσαν τα εν λόγω αδικήματα.
Από αυτές, οι 30 υποθέσεις εισήχθησαν στο χρονικό διάστημα από 01/06/2022 έως 19/05/2023, κατά συνέπεια αφορούσαν και τις διοργανώσεις της περιόδου 2022 – 2023.Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι το μοναδικό δικαστικό όργανο της ΕΠΟ οι αποφάσεις του οποίου δεν ανακοινώνονται δημόσια!Στην έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Δεοντολογίας προς της ΓΣ της ΕΠΟ αναφέρονται τα εξής:

“Επελήφθη 85 υποθέσεων, εκ των οποίων οι 17 ήταν ώριμες προς κρίση.

Ειδικότερα:
• Το Ερευνητικό τμήμα έθεσε στο αρχείο μέχρι στιγμής:
– 17 υποθέσεις πειθαρχικών αδικημάτων,
– 38 υποθέσεις χειραγώγησης και παράνομου στοιχηματισμού παρελθόντων ετών που μεταβιβάστηκαν στη επιτροπή μας από την παλαιά,
– 30 ακόμη νέες υποθέσεις χειραγώγησης και παράνομου στοιχηματισμού που εισήχθησαν στην Επιτροπή μας το επίδικο διάστημα.

• Το Δικαστικό τμήμα Εκδίκασε μέχρι στιγμής 17 υποθέσεις και εξέδωσε αντίστοιχες αποφάσεις:
– Απαλλακτικές: 4
– Καταδικαστικές: 11–
Απορριπτικές: 2

Δεν εκκρεμεί η έκδοση Απόφασης για καμία υπόθεση.

Οι λοιπές 20 εναπομένουσες υποθέσεις και δη 4 υποθέσεις που αφορούν χειραγώγηση και παράνομο στοιχηματισμό, κατόπιν αναφορών της UEFA, SPORTRADAR & ΕΠΑΘΛΑ και οι υπόλοιπες 16 υποθέσεις που αφορούν άλλα πειθαρχικά αδικήματα, έχουν ανατεθεί/χρεωθεί σε ερευνητές – μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας (Ερευνητικό Τμήμα) και τελούν υπό διερεύνηση.”
Πηγή: soccerplus.gr
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top