ΠΑΕ ΑΕΛ: Mηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλοίωσης του Πρωταθλήματος της Super League 2 – MΕ ή ΧΩΡΙΣ ΣΑΦΗΝΕΙΑ…!

Σύμφωνα με την προκήρυξη της Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024, και το άρθρο 4 αυτής που τιτλοφορείται «Συμμετοχή Β’ Ομάδων στο Πρωτάθλημα SUPER LEAGUE 2», ορίζεται ότι στο Πρωτάθλημα SUPER LEAGUE 2 της αγωνιστικής περιόδου 2023-24 θα συμμετέχουν τέσσερις (4) Β’ ομάδες των ΠΑΕ της SUPER LEAGUE 1.

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στον Κανονισμό Β’ Ομάδων της Ε.Π.Ο.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.7: «Οι Β’ ομάδες των ΠΑΕ της SUPER LEAGUE 1 συμμετέχουν στο πρωτάθλημα SUPER LEAGUE 2 αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 σύμφωνα με όσα ορίζονται στον (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Β’ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΟ 2023)».

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2 του Κανονισμού Β’ Ομάδων ΕΠΟ 2022, Δικαίωμα Σύστασης Β’ Ομάδας και Συμμετοχής σε Πρωταθλήματα για τις αγωνιστικές περιόδους 2021-22 και 2022-23, ορίζεται ότι:

8. Μία Β’ Ομάδα δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να προβιβαστεί στη Super League 1 ακόμη κι αν ακόμη την ίδια χρονιά τύχει να υποβιβαστεί η κύρια ομάδα της ίδιας ΠΑΕ από τη Super League 1 στη Super League 2. Στη δεύτερη περίπτωση η Β’ ομάδα διαλύεται κατά τα ανωτέρω. Η Β’ Ομάδα δεν θα συμμετέχει σε Playoffs της Super League 2. 

9. Οι Β’ Ομάδες των ΠΑΕ της SL1 που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της SL2 για τις δύο (2) αγωνιστικές περιόδους, την τρέχουσα 2021-2022 και την επόμενη 2022- 2023, δεν θα υποβιβαστούν σε κατώτερη κατηγορία ασχέτως των θέσεων που θα καταλάβουν στον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Στην περίπτωση που η Α’ ομάδα υποβιβαστεί από την SL1 τότε η Β’ Ομάδα θα διαλύεται. Από την αγωνιστική περίοδο 2023-2024, που οι Β’ ομάδες θα μπορούν να υποβιβαστούν αν καταλάβουν τις σχετικές θέσεις στον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 2, θα συμμετέχουν κανονικά στα play out (υποβιβασμού).

Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει αναντίρρητα, ότι μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024, δεν είναι νόμιμη η συμμετοχή των Β’ Ομάδων των ΠΑE της Super League 1, στα Play off της SL2, ως αντικείμενη στα προβλεπόμενα του Κανονισμού Ομάδων Β’ των ΠΑΕ, ο οποίος όπως άλλωστε έχει γίνει αποδεκτός και από την οικεία προκήρυξη του πρωταθλήματος.

Η δικαιολογητική βάση και ερμηνεία του περιεχομένου του κανονισμού των ομάδων Β’ των ΠΑΕ της SL1, αναφορικά με τη μη συμμετοχή τους στα Playoffs της SL2, η οποία αποτυπώνεται με σαφήνεια, ουδόλως χρήζει οποιασδήποτε διευκρίνισης, σχετίζεται προδήλως με την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της μη αλλοίωσης των αγωνιστικών αποτελεσμάτων των ομάδων που θα συμμετάσχουν σε αυτά, καθώς σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η συμμετοχή των Β’ Ομάδων των ΠΑΕ, θα προξενούσε κλυδωνισμούς και διασάλευση της πραγματικής και αληθούς αγωνιστικής
δύναμης και δράσης των ΠΑΕ της SL2 που συμμετέχουν σε αυτά.

Κατόπιν των ανωτέρω η ΠΑΕ ΑΕΛ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της, απέναντι σε όποιον τολμήσει να προβεί σε αλλοίωση του πρωταθλήματος της Super League 2.
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top