Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Super League ημερίδα με θέμα την ενημέρωση των ΠΑΕ-Μελών της Super League για τις επιπτώσεις, αλλά και τις ενδεικνυόμενες πράξεις συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 (E.E. 2016/679).
Στην ημερίδα, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τις ΠΑΕ-Μέλη της Super League και κυρίως τα στελέχη που θα επιφορτιστούν με το ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO), μίλησαν οι κ.κ. Εμμανουήλ Δημογεροντάκης, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου, Αναπλ. Μέλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Πέτρος Τσαντίλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πρώην Μέλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ιωάννης Οικονομάκης, Δικηγόρος LLM, Νομικός Σύμβουλος της Super League και Ιωάννης Ζευγολατάκος, Senior Manager της «WiseData».
Οι εισηγήσεις των ομιλητών εστίασαν στη συμμόρφωση των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών με τις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου, ούτως ώστε οι ΠΑΕ-Μέλη της Super League να ενημερωθούν διεξοδικά και να εφαρμόσουν όσα προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top