Στην ΠΑΕ ΑΕΛ επιβλήθηκε αφαίρεση τριών βαθμών για τις οφειλές στον πρώην ποδοσφαιριστή, Τάσο Λαγό. Η ΠΑΕ ΑΕΛ θα πρέπει να καταβάλει τα οφειλόμενα, ήτοι το ποσό των 43.675,63 ευρώ μαζί με τους τόκους και επιπρόσθετα 300 ευρώ για δικαστικές δαπάνες σε δύο δόσεις. Η πρώτη εντός δέκα ημερών και η δεύτερη σε έναν μήνα, για να μην της αφαιρεθούν τρεις βαθμοί. Το καλοκαίρι του 2017 ο Τάσος Λαγός βρέθηκε στην ΑΕΛ, όπου αποχώρησε τον Απρίλιο του 2018, έχοντας συνολικά 25 συμμετοχές σε πρωτάθλημα Superleague και Κύπελλο Ελλάδας. Δείτε αναλυτικά παρακάτω την απόφαση του Διαιτητικό Δικαστηρίου για την ΠΑΕ ΑΕΛ.
Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο έλαβε την ακόλουθη απόφαση.
Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Αναστάσιο ΛΑΓΟ του Αποστόλου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 583/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, ποσού σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (43.675,63 €) πλέον των νομίμων τόκων κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας αποφάσεως και ποσού τριακοσίων (300,00) ευρώ της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης, καταβληθεί/εξοφληθεί από την υπόχρεη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - Α.Ε.Λ.», μετά παρακράτηση και απόδοση στην Ε.Π.Ο. της υπέρ αυτής αντιστοιχούσας ποσοστιαίας αναλογίας δυνάμει της υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 39710/18.11.2013 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε δύο (2) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης τούτων καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από της εκδόσεως και γνωστοποιήσεως σ’ αυτήν της παρούσας αποφάσεως, της δε δεύτερης μέχρι την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα.- Επιβάλλει, για την περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ρύθμισης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το πρωτάθλημα που μετέχει η καθής.
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top