Το συναινετικό διαζύγιο στο παρελθόν ήταν μια διαδικασία που είχε καθαρά δικαστηριακό χαρακτήρα. Πλέον, έχει αποστασιοποιηθεί από τα δικαστήρια και πραγματώνεται με την αρωγή δύο δικηγόρων (ένας για κάθε μέρος) καθώς και ενός συμβολαιογράφου ο οποίος επιλέγεται ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους συζύγους.

 Η ανάγκη για ταχύτητα στη διαδικασία της συναινετικής λύσης του γάμου ήταν αυτή που οδήγησε στη ριζική αλλαγή της διαδικασίας από τον νόμο 4509/2017. Ενώ στο παρελθόν για το συναινετικό διαζύγιο ήταν αναγκαίες δύο παραστάσεις στο δικαστήριο της εκουσίας δικαιοδοσίας, με τον νέο νόμο η παρουσία σε δικαστήριο γίνεται μόνο για το τυπικό της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου. Οι σύζυγοι αυτόβουλα και με την αρωγή των δικηγόρων τους συνάπτουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που πιστοποιεί τη βούληση τους για τη λύση του γάμου τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά είναι υποχρεωτικό και δεύτερο ιδιωτικό συμφωνητικό που να περιλαμβάνει τις συμφωνίες για τα μείζονα ζητήματα που αφορούν τα τέκνα δηλαδή την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των τέκνων. Στη συνέχεια οι σύζυγοι βεβαιώνουν στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου το γνήσιο της υπογραφής που έθεσαν επί του ή των ιδιωτικών συμφωνητικών. Ακολουθεί η προσκόμιση των ιδιωτικών συμφωνητικών στον συμβολαιογράφο, ο οποίος συντάσσει τη συμβολαιογραφική πράξη συναινετικής λύσης του γάμου. Ο συμβολαιογράφος δεν επεμβαίνει στο περιεχόμενο των ιδιωτικών συμφωνητικών αλλά σε ζητήματα έλλειψης τύπου ή πρόδηλες νομικές παραβάσεις. Έπειτα, κάποιος από τους συζύγους ή δικηγόρος τους μεριμνεί για τη καταχώριση των ιδιωτικών συμφωνητικών στο ληξιαρχείο όπου είχε καταχωρηθεί ο γάμος. Μετά από τη καταχώρηση στο ληξιαρχείο ο γάμος αποτελεί παρελθόν και έχει πια ισχυροποιηθεί το συναινετικό διαζύγιο. Σε περίπτωση που ο γάμος που είχαν συνάψει η πρώην πια σύζυγοι ήταν θρησκευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει το στάδιο της πνευματικής λύσης του γάμου ώστε να μπορούν οι σύζυγοι σε περίπτωση που το θελήσουν να συνάψουν νέο θρησκευτικό γάμο με άλλους φυσικά συντρόφους. Η νέα διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου είναι πλέον ταχύρρυθμη και έχει θα λέγαμε απεμπλακεί από τις καθυστερήσεις που είναι αναμενόμενες σε μια δικαστηριακή απόφαση. Μέσα σε δύο εβδομάδες πια μπορούν οι σύζυγοι να χωρίσουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους, έχοντας ρυθμίσει όλα τα βασικά ζητήματα της μεταξύ τους σχέσεις και κυρίως το σημαντικότερο ζήτημα που χωρίς αμφιβολία είναι όσα σχετίζονται με τα κοινά τους τέκνα.

 Συνοψίζοντας, πλέον το συναινετικό διαζύγιο είναι ο ιδανικός τρόπος για να λυθεί ένας γάμος χωρίς εντάσεις και προστριβές ανάμεσα στα μέρη. Μέσα από αυτή τη νέα διαδικασία οι πρώην σύζυγοι θα μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους έχοντας ρυθμίσει τα ζητήματα που αφορούν τη διαβίωση των τέκνων τους.

Ευχαριστούμε τον Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνος Καμούζης για το παραπάνω άρθρο

 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top