Την 15/12/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 2749898, η με αριθμό 3172 / 15-12-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ2ΦΩ469ΗΚ9-Μ2Η), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου -1- του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με τη νέα επωνυμία «ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον νέο διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Π.Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 151567660000, σύμφωνα με την από 07/12/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η ΠΑΕ θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως σήμα της το έμβλημα του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου και τα διακριτικά γνωρίσματα της εμφάνισης τους για τους αγώνες της ομάδας της.
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top