Πριν 30 χρόνια στην Ελλάδα η νευρολογία και η ψυχιατρική αποτελούσαν μία ενιαία ιατρική ειδικότητα που οδηγούσε στην απόκτηση του τίτλου «Νευρολόγος-Ψυχίατρος». Ωστόσο, λόγω της ταχύτατης εξέλιξης στις νευροεπιστήμες έγινε αναγκαίος ο διαχωρισμός των δύο ειδικοτήτων. Στην χώρα μας, εδώ και 30 χρόνια, ο Νευρολόγος αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα από τον Ψυχίατρο. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι γιατροί με τον τίτλο Νευρολόγοι-Ψυχίατροι που έχουν λάβει εκπαίδευση με το προηγούμενο σύστημα. Και οι δύο ειδικότητες έχουν εκπαίδευση διάρκειας 5 ετών. Ο νευρολόγος εκπαιδεύεται για 6 μήνες στην Ψυχιατρική, και 3.5 χρόνια στη Νευρολογία, ενώ ο Ψυχίατρος εκπαιδεύεται για 1 έτος στη Νευρολογία, και 3.5 χρόνια στην Ψυχιατρική ενηλίκων. Οι ψυχίατροι εκπαιδεύονται και για 1-2 χρόνια στην ψυχοθεραπεία ενώ οι νευρολόγοι δεν έχουν αντίστοιχη υποχρεωτική εκπαίδευση. Η αλήθεια είναι ότι ανάμεσα στις δύο ειδικότητες υπάρχει σχετική επικάλυψη. Ο νευρολόγος ασχολείται με την διάγνωση και την θεραπεία παθήσεων που προκύπτουν από βλάβη του κεντρικού ή του περιφερικού νευρικού συστήματος. Ο ψυχίατρος ασχολείται με την διάγνωση και θεραπεία των ψυχικών διαταραχών που περιλαμβάνουν διαταραχή της συμπεριφοράς, της διάθεσης, της αντίληψης και της νόησης. Οι ψυχικές διαταραχές μπορούν να διακριθούν σε ενδογενείς και εξωγενείς. Α)Οι ενδογενείς δεν οφείλονται σε εξωτερικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες αλλά σε βιολογικές, γενετικές, βιοχημικές αντιδράσεις και καταστάσεις που προκαλούνται από εσωτερική διαταραχή στην βαθύτερο ψυχισμό του ατόμου (πχ σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή). Αυτές αποτελούν το αντικείμενο του ψυχιάτρου. Β)οι εξωγενείς (οργανικές)οφείλονται σε κάποια βλάβη του εγκεφάλου όπως φλεγμονή, εκφύλιση, κάκωση, ισχαιμία που προκαλεί ανώμαλες συμπεριφορές, νοητική και συναισθηματική διαταραχή. Αυτές αποτελούν αντικείμενο των νευρολόγων. Συχνά βέβαια μια νοητική ή συναισθηματική διαταραχή μπορεί να οφείλεται τόσο σε ενδογενείς όσο και σε και εξωγενείς παράγοντες. Για τον λόγο αυτό πολλές φορές χρειάζεται η συνεργασία των δύο ειδικοτήτων και η εξέταση του ασθενή και από νευρολόγο και από ψυχίατρο. Η νευροχειρουργική είναι διαφορετική ειδικότητα από αυτή του νευρολόγου. Νευροχειρουργική είναι η ειδικότητα της χειρουργικής που αντιμετωπίζει τις παθήσεις του Νευρικού Συστήματος (Εγκέφαλος, Σπονδυλική Στήλη – Νωτιαίος Μυελός, Περιφερικά Νεύρα) με χειρουργικό τρόπο. Έχει διάρκεια 6 έτη εφόσον έχει προηγηθεί εκπαίδευση στη Γενική Χειρουργική (1,5 έτος) και στη Νευρολογία (6 μήνες). Οι νευροχειρουργοί αναλαμβάνουν περιπτώσεις που μπορούν να επιλυθούν ή να αντιμετωπιστούν μόνο με χειρουργική επέμβαση (πχ όγκοι εγκεφάλου, κακώσεις νωτιαίου μυελού). Ο νευρολόγος δεν έχει εκπαιδευθεί στην χειρουργική και δεν πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις. Σε σχέση με τον νευροχειρουργό ο νευρολόγος έχει καλύτερη κατάρτιση και μεγαλύτερη εμπειρία στην διάγνωση των νευρολογικών παθήσεων. Ο νευρολόγος διαγνώσκει, ανάλογα με τα συμπτώματα, τις νευρολογικές παθήσεις κι αν χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση παραπέμπει τον πάσχοντα στον νευροχειρουργό. Ο νευρολόγος, ο ψυχίατρος και ο νευροχειρουργός οφείλουν να συνεργάζονται για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ασθενή.
 
ΑΕΛ © 2020. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top